آزمایشگاه سم شناسی و فیزیو لوژی حشرات

در این آزمایشگاه تحقیقات مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه سم¬شناسی و فیزیولوژی حشرات انجام می¬شود.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- دستگاه های اسپکتروفتومتر
۲- میکروپلیت ریدر
۳- pH متر
۴- پمپ خلا
۵- الکتروفورز پروتئین ها
۶- انکوباتور

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده علوم کشاورزی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.