آزمایشگاه فیزیولوژی دام

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

۱- استریومیکروسکوپ (بینو کولار)
۲- میکروسکوپ اولمپیوس
۳- کامپیوتر
۴- یخچال ارج
۵- یخچال هیمالیا
۶- هات پلت
۷- ترازوی دیجیتال با دقت ۰۰۱/۰
۸- Dry bathMini spine plus
۹- آون
۱۰- هود استریل
۱۱- PH متر
۱۲- ترموسایکلر
۱۳- میکروسکوپ تخصصی فازکنتراست سه چمشمی
۱۴- میکروسکوپ دو چشمی نوری
۱۵- میکروسکوپ اولمپیوس IX70

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده علوم کشاورزی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.