آزمایشگاه پیدایش، طبقه بندی و ارزیابی خاک

تهیه، بررسی و مطالعه نقشه‌های خاک، کاربری اراضی و شیب و همچنین تفسیر عکس‌های هوایی و تهیه نقشه‌های تفسیری در این آزمایشگاه انجام می‌گیرد.

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:
۱- میزهای نوری
۲- استریوسکپ‌های ثابت و جیبی
۳- شیب‌سنج
۴- موقعیت یاب جغرافیای (GPS)

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده علوم کشاورزی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.