آزمایشگاه ژنومیکس

در این آزمایشگاه وسایل و امکانات زیر موجود می باشد:

الکتروپورتیدر (Biorad)

Tissue Lysers

ترازو Sartorius) 0/1mg)

مینی انکوباتور

اسپکتروفتومتر

مگنت اسپتر (Yello line)

میکروسانتریفیوژ (Eppenderf)

سانتریفیوژ (Labofuge)

شیکر (Ika)

ست سمپلر Gilson

ست سمپلر Eppender

 

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده علوم کشاورزی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.