مزرعه آموزشی و تحقیقاتی

زمین های مزرعه آموزشی و تحقیقاتی حدود ۵۵ هکتار است که همه ساله فعالیت های زیر در آن انجام می شود:

– بخشی از زمین های زراعی (شالیزار) تحت عنوان قراردادهای زراعی، در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
– بخشی از آن جهت اجرای عملیات کشاورزی دانشجویان، در اختیار گروه های آموزشی قرار می گیرد.
– بخشی از آن نیز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی، در اختیار اساتید متقاضی دارای طرح های تحقیقاتی قرار می گیرد.

 

04 010 01266

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده علوم کشاورزی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.