هرباریوم قارچ شناسی

در این قسمت نمونه های خشک شده قارچ های مختلف بیماری زای گیاهی، جنگلی و … نگهداری، و هر یک به طور مجزا و با تمام مشخصات کد گذاری می شود. این هرباریوم در سال ۱۳۹۳ به ثبت جهانی رسید.

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده علوم کشاورزی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.