گروه بیوتکنولوژی

تاریخچه
دوره زیست فناوری در کشاورزی (بیوتکنولوژی در کشاورزی) شامل مجموعه ای از علوم و فنون کشت بافت، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و مهندسی ژنتیک است. رشته بیوتکنولوژی کشاورزی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی و به کمک اعضا محترم گروه‌های باغبانی، زراعت و گیاه پزشکی به صورت زیر مجموعه گروه زراعت و اصلاح نباتات با نام گروه بیوتکنولوژی کشاورزی شروع بکار کرد. چندسال پس از راه اندازی گروه، با پیوستن نیروهای جدید هیات علمی به گروه و تجهیز نسبی آزمایشگاه در سال ۱۳۹۰ با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی دایر شد. با توجه به دایر بودن رشته مذکور در دانشکده علوم کشاورزی، از سال ۱۳۹۱ دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در پردیس بین الملل پذیرفته شد.
فعالیت‌های پژوهشی و علمی گروه
– تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTLهای بزرگ اثر از جمله Saltolو SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج
-مکان¬یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به شوری در مرحله جوانه ¬زنی و گیاهچه ¬ای برنج
-مکان¬یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به سرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مرکبات (موسسه تحقیقات مرکبات)
-بهینه سازی مرحله‌ی آنزیم برای تولید چای سبز در مقیاس نیمه صنعتی (مرکز تحقيقات چايکشور(
-تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج به روش دی الل
– بررسي اثرات اشعه گاما و دي متيل سولفات در واريته برنج دم سياه
– مقايسه عملكرد ارقام موتان برنج دم سياه، ۱۳۸۰
– جمع آوري و بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي بادام زميني با استفاده از نشانگرهاي AFLP و مورفولوژيكي
– شناسايي QTLهاي كنترل كننده صفات مهم زراعي و كيفيت پخت و تبديل در برنج با استفاده از نشانگرهاي مولكولي (طرح مصوب پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور)
– ارزيابي نوع عمل ژن و وراثت پذيري صفات زراعي برنج از طريق تجزيه ميانگين نسل ها (طرح مصوب دانشگاه گیلان)
– تعيين الگوي هتروتيك ژرم پلاسم برنج ايران (طرح مصوب قطب علمی برنج کشور)
– ارزيابي عمل ژن ها و برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات كمي و كيفي توتون از طريق تجزيه ميانگين نسل ها
– مطالعه امکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده علوم کشاورزی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.