درباره معاونت پژوهشی و اجرایی
سرپرست معاونت پژوهشی و اجرایی: دکتر صابرمحمد پور 653
استادیار گروه شهرسازی
پست الکترونیک :     S.Mohammadpour@Guilan.ac.ir
تلفن:۳۳۶۹۰۵۵۴            داخلی:۳۱۶۲

    معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده معماری و هنر اواسط سال ۱۳۹۴ با ادغام دو معاونت پژوهش و فناوری و معاونت اداری و مالی دانشکده شکل گرفت. رسالت و هدف این معاونت در حوزه پژوهش افزایش کمیت و کیفیت فعالیت های پژوهشی، توسعه زیرساخت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی دانشگاهیان، بهبود فضای نوآوری و زمینه سازی برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و هم راستاسازی طرح های پژوهشی دانشکده با نیازهای جامعه می باشد.

در حوزه اجرایی نیز وظیفه معاونت، نظارت برحسن اجرای امور مالی، اداری و عمومی دانشکده می باشد .

واحدهایی که تحت نظر معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده معماری و هنر فعالیت می کنند به شرح زیر می باشند:

۱-کمیته ترفیع و ارتقاء اساتید(آقای دکتر حسینعلی عابددوست)

۲- امور پژوهشی(آقای صفر تسلیمی)

۳- امور عمومی و اجرایی (آقای صفر تسلیمی)

۴- امور مالی و اداری (آقای یوسفی)

۵-کتابخانه دانشکده(خانم عرفانی)

۶- نشریات دانشکده

 

 

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده معماری و هنر
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.