کمیته ارتقاء و ترفیع اساتید:

مهمترین وظایف کمیته ترفیع و ارتقاء عبارتند از:

  • بررسی فرم ها و مستندات مربوط به ترفیع پایهسالیانه اعضای هیات علمی دانشکده و همچنین تبدیل وضعیت آن ها.
  • اعلام نتیجه ارزیابی ترفیع پایه سالیانه و تبدیل وضعیت به معاونت آموزشی دانشگاه جهت بررسی در کمیته ترفیع دانشگاه.

  ارتقاء                                                                      تبدیل وضعیت

  ترفیع

آیین نامه ارتقاء و تبدیل وضعیت از سال ۹۵

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده معماری و هنر
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.