کمیته ارتقاء و ترفیع اساتید:

  ارتقاء                                                                      تبدیل وضعیت

  ترفیع

آیین نامه ارتقاء و تبدیل وضعیت از سال ۹۵

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده معماری و هنر
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.