گواراترین زندگی،دور افکندن تکلفات و تشریفات است. امام علی(ع)
اسامی

 

مشاور رييس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مسئول دفتر زنان

دکتر راهبه نیارکی

همکار هیئت علمی امور زنان

دکتر نعیمی

حوزه معاونت آموزشی و ریاست و اداری مالی دانشگاه

الهام مبرا

حوزه معاونت دانشجویی

فاطمه هادیزاده

معاونت فرهنگی و اجتماعی

الهام افلاکیان دوست

معاونت پژوهشی

فاطمه حیدری

دانشکده فنی

رقیه ابراهیمی

دانشکده هنر و معماری

ربابه نقدی صفت

دانشکده علوم ریاضی

دکتر ساناز لامعی

دانشکده علوم پایه

سمیه صوفی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر نگین بی نظیر

دانشکده پردیس

فاطمه خلیفه

دانشکده کشاورزی

فاطمه فرحمند

دانشکده تربیت بدنی

شیرین بشری

مسئول دفتر امور زنان

فاطمه خورسندی

تماس با ما
01333690290
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
امور زنان
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.