بیمه تأمین اجتماعی

شرایط اخذ دفترچه تأمین اجتماعی :
همکارانی که از ابتدای استخدام تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی قرار می گیرند ، لازم است در بدو استخدام پس از صدور حکم اداره کارگزینی با مراجعه به مدیریت امور مالی دانشگاه کد کارگاهی دریافت و تحویل سازمان تأمین اجتماعی نمایند پس از اخذ دریافت شماره بیمه مراتب را به امور مالی دانشگاه تحویل و پس از دریافت فیش حقوقی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و نسبت به دریافت دفترچه بیمه اقدام نمایند.

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
1010
معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.