بیمه تکمیلی

مدارک لازم جهت تحویل هزینه های درمانی

لیست آزمایشگاههای طرف قرارداد بیمه ایران -رشت

فرم ارسال هزینه

تعرفه دندانپزشکی

تعرفه رادیولوژی سونوگرافی

مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه ایران در سراسر کشور

لیست دندانپزشکان معتمد بیمه ایران شهرستان رشت

لیست دندانپزشکان معتمد بیمه ایران سایر شهرستانها

قرارداد وسقف تعهدات بیمه تکمیلی ایران

مدارک لازم جهت تحت پوشش قرار دادن بیمه تکمیلی نوزاد

 مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان – رشت

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان – املش

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان – انزلی

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -تالش

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -رضوانشهر

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -رودسر

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -کلاچای و رحیم آباد

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -ماسال

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -آستارا

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -آستانه

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -رودبار و رستم آباد

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -سنگر

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -سیاهکل

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -شفت و خمام

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -فومن

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -کوچصفهان و لشت نشا

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -کیاشهر

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -لاهیجان

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -لنگرود

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان -منجیل

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران : استان گیلان – صومعه سرا

مراکز طرف قرارداد بیمه ایران – تهران

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
1010
معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.