معاون اداری ومالی : دکتر محمدرحیم رمضانیان شماره داخلی : ۶۲۸۳ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۶۰۵

 

مدیر امور مالی : سعید مسعودی                        شماره داخلی : ۶۲۸۴ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۶۰۱

 

مدیر امور اداری : فردین کمائی                         شماره داخلی : ۶۳۰۳ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۶۱۰

 

رئیس اداره کارگزینی و رفاه : فیروز همرنگ پور شماره داخلی :۶۳۱۵ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۵۹۸

 

مسئول بیمه ورفاه : محمدابراهیم رجب پور       شماره داخلی : ۶۳۰۴ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۶۰۸

 

رئیس اداره دریافت وپرداخت : صادق عموئی      شماره داخلی :۶۲۹۶ شماره مستقیم :۳۳۶۹۰۶۳۶

 

رئیس اداره اعتبارات : فاطمه اسدی کما          شماره داخلی :۶۲۹۵

 

رئیس اداره رسیدگی : رضا کوچکی               شماره داخلی :۶۲۸۶

 

رئیس اداره تنظیم حسابها : مهرداد محمدی    شماره داخلی : ۶۲۹۰شماره مستقیم :۳۳۶۹۰۶۰۱

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
1010
معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.