معاون اداری ومالی : دکتر محمدحسن  قلی زاده  شماره داخلی : ۶۲۸۳ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۶۰۵

 

مدیر امور مالی : سعید مسعودی                        شماره داخلی : ۶۲۸۴ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۶۰۱

 

مدیر امور اداری : فرشته نصیرزاده                       شماره داخلی : ۶۳۰۳ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۶۱۰

 

رئیس اداره کارگزینی و رفاه : سید ابراهیم فتحی  شماره داخلی :۶۳۱۵ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۵۹۸

 

رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی  : محمدابراهیم رجب پور       شماره داخلی : ۶۳۰۴ شماره مستقیم : ۳۳۶۹۰۶۰۸

 

رئیس اداره دریافت وپرداخت : محمد  یگانگی      شماره داخلی :۶۲۹۶ شماره مستقیم :۳۳۶۹۰۶۳۶

 

رئیس اداره اعتبارات : فاطمه اسدی کما          شماره داخلی :۶۲۹۵

 

رئیس اداره رسیدگی : رضا کوچکی               شماره داخلی :۶۲۸۶

 

رئیس اداره تنظیم حسابها : صادق  عمویی     شماره داخلی : ۶۲۹۰شماره مستقیم :۳۳۶۹۰۶۰۱

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
1010
معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.