شرح وظایف مدیر اموراداری

– اجرای آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات و ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه با سایر واحدها و نظارت بر آنها
– استخدام و جذب نیرو براساس شاخص ها و آئین نامه ها و پس از اخذ مجوزهای قانونی توسط مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری
– تهیه و توزیع خدمات، ملزومات، تجهیزات و… مورد نیاز واحدها با رعایت حدود اختیارات ، مقررات و آئین نامه های مرتبط
– نظارت بر امور نقلیه، تهیه تجهیزات و مورد نیاز وسائط نقلیه دانشگاه طبق ضوابط
– برنامه ریزی و هماهنگی برای واگذاری فعالیت های حجمی ( امور خدماتی، فضای سبز و ایاب و ذهاب و…) در قالب خط مشی های تعیین شده به اشخاص حقیقی، حقوقی و یا موسسات غیر دولتی و … با رعایت حدود اختیارات و مقررات و آئین نامه با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت برآنها
– نظارت وپیشهاد تسهیلات رفاهی، پیگیری مطالبات اعضای علمی، غیر علمی و نظارت بر حسن اجرای آن در دانشگاه
– رسیدگی و نظارت بر امور انضباطی، مرخصی ها و کارکرد و اعضای هیات علمی وغیر علمی دانشگاه و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم
– اجرای خط مشی های تعیین شده از سوی مقامات دانشگاه و نظارت بر حسن انجام آن
– پیش بینی و بررسی نیازهای واحدهای دانشگاه در رابطه با نیروی انسانی، ملزومات اداری ، خدماتی و غیره
تشخیص ضرورت تهیه وسایل مورد نیاز در امور مربوطه
– نظارت براجرای بخشنامه ها و مقررات مربوط به نظم و انظباط اداری و ورود وخروج کارکنان
– انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
1010
معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.