اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی
  • دکتر محمدحسن  قلی زاده : معاون اداری ومالی ومدیریت منابع و رئیس هیأت اجرایی

  • فرشته نصیرزاده :  مدیر اموراداری وپشتیبانی ودبیر هیأت اجرایی

  • رضا  پرستش : نماینده کمیسیون دائمی هیآت امنا در هیأت اجرایی

  • دکتر مصطفی  ابراهیم پور ازبری   : سرپرست مدیریت برنامه وبودجه و تحول اداری وعضو هیأت اجرای

  • دکتر محسن اکبری : عضو هیأت اجرایی

  •  سید ابراهیم فتحی : عضو هیأت اجرایی

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
1010
معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.