کارگروه های تخصصی هیأت اجرایی منابع انسانی

     کارگروه ارتقای رتبه : 

 •  رضا پرستش

 • سیدابراهیم  فتحی

 • محمد فریدونی

  کارگروه  بررسی وتصویب نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان :

 • محمدابراهیم رجب پور

 • سید ابراهبم فتحی

 • طاهره اعظمی

 • محمد  فریدونی

  کارگروه  بررسی و تعیین درصد سختی کار مشاغل دانشگاه

 • مدیر امور اداری

 • سید ابراهیم فتحی

 • جواد  بهدانی

 • نماینده گروه آموزشی ( مدیرگروه)به تناسب رشته شغلی مورد بررسی

 

     

 

 

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
1010
معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.