دفتر گسترش آموزش عالی

تاریخچه

شورای گسترش آموزش عالی، بالاترین مرجع تصمیم گیری در باره گسترش و توسعه آموزش عالی در کشور است .نخستین بار شورای عالی معارف که مدتی بعد شورای عالی فرهنگ نامیده شد، در سال ۱۳۰۱تشکیل گردید. این شورا در سال ۱۳۴۴به نام شورای مرکزی دانشگاه ها تغییر نام یافت . درسال ۱۳۴۷وزارت علوم و آموزش عالی متولی امور آموزش عالی در کشور شد و هیات وزیران در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۴۹ نام شورای مزبور را به شورای گسترش آموزش عالی تغییر داد. درسال۱۳۶۱شورای نوگشایی و بازگشایی مسئولیت تعیین سیاست های آموزش عالی و رسیدگی به امرگسترش آموزش عالی را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۶۴ مجددا شورای مزبور به شورای گسترش آموزش عالی تغییر نام داد.این شورا مرکب از وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا) ، معاونان آموزشی ،پژوهشی ،اداری و پشتیبانی ،مدیرکل دفتر گسترش (دبیرشورا) و برخی اعضای مدعو است .

وزارت علوم درسال ۱۳۷۹ با هدف تمرکززدایی و توسعه و نهادینه کردن مشارکت دانشگاه ها در مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ، اختیارات برنامه ریزی درسی را با ابلاغ یک آیین نامه ، به دانشگاههای دارای هیات ممیزه واگذار نمود. متعاقب آن، دانشگاه گیلان نیز درراستای سیاست های جدید وزارت علوم ، پس از بررسی های لازم و تهیه و تدوین آیین نامه و دستورالعمل ، اقدام به ایجاد کمیته مستقل برنامه ریزی درسی و توسعه دانشگاه گیلان نمود . اولین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی و توسعه دانشگاه گیلان درتاریخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ به ریاست معاون آموزشی وقت دانشگاه ، در محل حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخواست های دانشکده ها در خصوص اصلاح ، تغییر و تصویب دروس و نیز راه اندازی و ایجاد رشته ها و دوره های جدید ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت . این کمیته تاکنون با تشکیل جلسات متعدد ، بسیاری از درخواست ها وپیشنهادهای دانشکده ها را در حیطه وظایف محوله خود مورد بررسی قرار داده و در هر مورد تصمیمات لازم اتخاذ نموده است .

شرح وظایف و اختیارات

۱- بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یا ابقای دوره ها و رشته های تحصیلی دردانشگاه .

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه های درسی پیشنهادی گروه های آموزشی دانشکده ها.

۳- مطالعه ، بررسی و تصمیم سازی در مورد نحوه ارائه دروس دوره های مختلف دانشگاهی.

۴-بازنگری و بررسی سرفصل ها و اتخاذ تصمیمات نهایی درخصوص تصحیح ، ایجاد ، ادغام یا حذف دروس دوره های تحصیلی.

۵- پیگیری و تقویت روند برنامه ریزی درسی .

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.