سوالات متدوال آموزشی

سوالات متداول دانشجویان و پاسخ های مربوطه

گردآوری و تنظیم: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ویراست اول/ دی ماه ۱۳۹۳

ویراست دوم/فروردین ۱۳۹۴

ویراست سوم/ مرداد ۱۳۹۴

ویراست چهارم/آبان ۱۳۹۴

ویراست پنجم /آبان۱۳۹۵

 

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از نیازهای اصلی و اساسی در حوزه آموزش دانشگاه توجه به استفاده بهینه از زمان و فراهم آوردن امکانات لازم به منظور تسهیل در اطلاع رسانی برای جلوگیری از حضور مستقیم دانشجویان به جهت دریافت پاسخ سوالات مربوطه می باشد. به همین دلیل و برای رسیدن به هدف بسیار ارزشمند جایگاه مراجعین محترم ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام به جمع آوری سوالات متداول مربوط به این بخش از فعالیت های دانشگاه به همراه پاسخ های مرتبط نموده است.

سوالات مورد اشاره در بخش های زیر تهیه و به تفکیک ارائه شده اند. امید آن است که بتوانیم به دریافت نظرات شما مراجعین عزیز در پیشبرد اهداف تعیین شده موفق باشیم.

در پایان با توجه به نیاز مبرم به روزآمد نمودن اطلاعات و قوانین ، از دانشجویان عزیز تقاضا می شود با مراعه مستمر به این سامانه از موارد مربوطه مطلع گردند.

۱)      امور آموزشی دانشگاه:

–     اداره پذیرش و ثبت نام

–     امور مشمولین و نظام وظیفه

–     اداره فارغ التحصیلان

–     تاییدیه های تحصیلی

–      صدور دانشنامه

۲)     تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۳)     دبیرخانه هدایت استعداد های درخشان

۴)     دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزشی

اداره پذیرش و ثبت نام

۱- برای دريافت گواهی اشتغال به تحصيل برای بيمه ، شرکت ها و سازمان ها به کجا بايد مراجعه نمود؟ آموزش دانشکده مربوطه.

۲- برای دريافت گواهی اشتغال به تحصيل برای راهنمایی رانندگی ، معاونت وظيفه عمومی ناجا به کجا بايد مراجعه نمود؟ (ویژه آقایان).

  به کارشناس نظام وظيفه در آموزش دانشکده مراجعه نمايند .

۳- برای دريافت گواهی اشتغال به تحصيل برای دريافت گذرنامه به کجا بايد مراجعه نمود؟(ویژه آقایان).

به اداره پذیرش اتاق ۲۱۹ کارشناس نظام وظیفه

۴- برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ترجمه برای سفارت باید به کجا مراجعه نمود؟ (ویژه خانم ها)

فرآیند کار به این شکل می باشد که دانشجو در ابتدا می بایست از آموزش دانشگاه گواهی اشتغال به تحصیل گرفته و سپس گواهی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نماید.

۵-دانشجويان جهت اطلاع از نقص پرونده تحصيلي خود به کجا مراجعه نمايند؟

دانشجویان ورودی ۹۱ به بعد به کارشناس آموزش در دانشکده مراجعه نمايند و دانشجویان قبل از ورودی ۹۱ به اداره پذیرش اتاق ۲۱۹ کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند.

۶-فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی به چه صورت می باشد؟

با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت شهر رشت يا شهر محل سکونت دانشجو امکان پذير مي باشد. (   همراه داشتن تصوير گواهی پيش دانشگاهی الزامی می باشد.)

شایان ذکر است، دانشجویان می باید تا حصول اطمينان از وصول تاييديه پيش دانشگاهی به دانشگاه، رسيد دريافتی از دفاتر پيشخوان دولت را نزد خود نگه دارند.

۷-درصورت مفقود نمودن کارت دائم دانشجویی چه اقدامی باید صورت پذيرد؟ دانشجو باید به آموزش دانشکده جهت دریافت فرم مربوطه مراجعه و سپس به آموزش دانشگاه مراجعه نماید.

۸-حداکثر سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپيوسته و کارشناسی پيوسته چند نيمسال می باشد؟

حداکثر سنوات مجاز به تحصیل مقطع کارشناسی ناپيوسته (روزانه و شبانه )دو و نيم سال و کارشناسی پيوسته (روزانه و شبانه ) برای دانشجویان ورودی ۹۱ و ۹۲ ، پنج سال و دانشجویان ورودی ۹۳ به بعد چهار سال می باشد.

میهمان، انتقال و تغییر رشته

۱- درخواست ميهمان و انتقال چگونه صورت می پذيرد؟

درخواست ميهمانی و انتقال تنها يکبار در سال (ارديبهشت ماه)و از طريق سامانه ميهمان و انتقال وزارت علوم برای دو نیمسال (اول و دوم) صورت می پذيرد. در صورتی که برای نیمسال دوم سال تحصيلی ارائه فرم ميهمان و انتقال خارج از سامانه صورت پذیرد، مراتب از طريق سايت به دانشجو اطلاع رسانی خواهد شد.

۲-تغییر رشته داخلی و انتقال توام با تغییر رشته چگونه صورت می پذیرد؟ مراجعه به سايت دانشگاه ، دريافت فرم های مربوطه در بازه زمانی اعلام شده ، مراجعه به آموزش دانشکده جهت کسب اطلاع از دارا بودن کد رشته مورد نظر ، پس از کسب اطلاع از دارا بودن کد رشته فرم تغییر رشته داخلی یا انتقال توام با تغییر رشته را کامل می نمایند. پس از تکمیل فرم تغییر رشته داخلی ، جهت انجام سایر مراحل کار فرم مذکور را به اداره پذیرش ارائه می دهند و فرم انتقال توام با تغییر رشته را به دانشگاه مورد نظر ارائه می نمایند.

۳-دانشجويان ميهمان در دانشگاه گيلان ، جهت ارسال ريزنمرات خود به دانشگاه مبدا چه اقدامی بايد انجام دهند؟ پس از مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه درخواست تسويه حساب ميهمان  نموده وکارت دانشجويي خود به اداره پذيرش و ثبت نام  تحويل داده ،پس از تکميل مراحل تسویه حساب  ريزنمرات به دانشگاه مبدا ارسال خواهد شد.

۴- ارسال مدارک دانشجويانی که با انتقال آنها به ساير دانشگاه های کشور موافقت شده است، چگونه صورت می پذيرد؟ لازم است دانشجو پس از وصول موافقت دانشگاه مقصد ، به سامانه آموزشی دانشگاه مراجعه و درخواست تسويه حساب انتقال  نموده  و تحويل کارت دانشجويي اقدام نماید.

۵- دانشجويان دانشگاه گيلان که در سایر دانشگاه های کشور ميهمان بوده اند، چگونه پي گير ثبت نمرات خود در سیستم آموزشی دانشگاه گیلان باشند؟

لازم است دانشجو در پایان هر نيمسال با دانشگاه مقصد تسویه حساب نموده ،که پس از وصول ریزنمرات از دانشگاه مقصد و انجام تطبيق توسط دانشکده ، ریزنمرات در سیستم آموزشی دانشگاه گیلان ثبت می شود.

۶ – دانشجویان سایر دانشگاه های کشور که با انتقال آنها به دانشگاه گیلان موافقت شده است، چگونه پي گير ارسال مدارک از دانشگاه مبدا به دانشگاه گیلان باشند؟

لازم است اینگونه دانشجویان پس از دریافت نامه موافقت با انتقال به دانشگاه گیلان به دانشگاه مبدا جهت انجام تسویه حساب مراجعه نمايند و پس از مدت يک ماه ( مدت ذکر شده بستگی به بعد مسافت دانشگاه مبدا دارد.) به آموزش دانشگاه جهت حصول اطمینان از وصول مدارک مراجعه نمایند.

 ۷- شورای برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص مفاد ماده ۳۳ آیین نامه آموزشی چه تصمیمی اتخاذ نموده است؟

مقرر شد، آیین نامه های ورودی های مختلف دانشگاه برای مقطع کارشناسی برای همان ورودی قابل اعمال باشد. بدین معنی که آیين نامه مصوب ۳۳۹ شورای عالی برنامه آموزشی برای ورودی های ۹۰ و ماقبل، آیین نامه مصوب ۸۰۳ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم برای ورودی های ۹۱ و ۹۲ و آیین نامه مصوب ۸۵۹ شورای عالی برنامه ریزی برای ورودیهای ۹۳ و بعد از آن اعمال گردد.

  نظام وظیفه

 سوالات مربوط به نظام وظیفه

اداره امتحانات و فارغ التحصیلان

۱-  دانشجویان برای انجام مراحل فارغ التحصیلی چه مدارکی را همراه خود داشته باشند؟

دانشجویان پس از گذراندن آخرین ترم تحصیلی ، برگه تسویه حساب خود را از آموزش دانشکده دریافت و تکمیل نموده و به همراه مدارک زیر به اداره فارغ التحصیلان واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند

–         اصل و کپی شناسنامه

–         اصل و کپی کارت ملی

–         دو قطعه عکس ۴*۳

–         اصل کارت دانشجویی

–         واریز ۶ هزار تومان به حساب درآمد های عمومی دانشگاه به شماره حساب ۸۸۲۹۱۰۰۳۲ بانک تجارت برای دریافت گواهی نامه موقت دانشجویی در تمامی مقاطع تحصیلی

 

۲-   بررسی ریز نمرات دانشجویان فارغ التحصیل به چه صورت انجام می شود؟

بررسی وضعیت تحصیلی اعم از واحدهای گذرانیده، رعایت پیشنیازی، دروس مطابق سرفصل، تعداد واحد های گذرانیده، تعداد نیمسال های مجاز تحصیل، رفع نقص احتمالی مدارک تحصیلی ، بررسی مدارک موجود در پرونده تحصیلی، بررسی واحد ها ی معادل سازی شده بر اساس سرفصل های مصوب مقررات آموزشی و مصوبات دانشگاه.

۳-   چنانچه دانشجو در هنگام فارغ التحصیلی کارت دانشجویی دائم خود را همراه نداشته باشدمی تواند فارغ التحصیل گردد؟ دانشجو در هنگام فارغ التحصیلی ملزم به ارائه کارت دائم دانشجویی خود بوده و در صورت مفقودی و یا همراه نداشتن کارت دانشجویی ، ملزم به پرداخت مبلغ ۶۰ هزار تومان به حساب درآمدهای عمومی دانشگاه به شماره حساب ۸۸۲۹۱۰۰۳۲ بانک تجارت می باشد.

۴-   آیا دانشجو در هنگام فارغ التحصیلی می تواند گواهی نامه موقت خود را دریافت نماید؟ در چه صورت گواهی نامه موقت صادر نمی شود؟ بله. پس از بررسی پرونده در صورت کامل بودن و طی شدن تمامی فرآیندهای فارغ التحصیلی، گواهی نامه موقت صادر می شود.

شایان ذکر است، برادرانی که خدمت سربازی اعزام نشده اند، نمی توانند گواهی نامه موقت دریافت نمایند و پس از فراغت از تحصیل     به حوزه نظام وظیفه معرفی می شوند.

 ۵-     تعهد خدمت دانشجویانی که در دوره های روزانه دانشگاه تحصیل نموده اند بر چه اساسی محاسبه می گردد؟ دانشجویان دوره روزانه دانشگاه در مقطع کارشناسی به تعداد سال هایی که در دانشگاه از آموزش رایگان بهره مند شده اند ( بسته به سهمیه ثبت نامی آنان در هنگام ورود از طریق کنکور سراسری) تعهد خدمت دارند. بدین صورت که:

سهمیه ثبت نامی منطقه ۲ و ۳ ، دوبرابر سال های تحصیلی

سهمیه ثبت نامی منطقه ۱ و شاهد یک برابر سال های تحصیلی

دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، سهمیه آزاد و یک برابر سال های تحصیلی محاسبه می گردد.

۶-   تفاوت گواهی نامه موقت و دانشنامه چیست؟

گواهی نامه موقت به آن دسته از دانشجویانی ارائه می شود که به دلیل تحصیل رایگان دارای تعهد بوده و یا به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار می باشند. گواهی نامه موقت در ایران به منظور استخدام و ادامه تحصیل دارای اعتبار بوده اما در خارج از ایران و برای ترجمه فاقد ارزش قانونی می باشد.

تمامی دانش آموختگان دانشگاه گیلان، در صورت گذراندن سال های تعهد و پرداخت بدهی به صندوق رفاه دانشجویان، می توانند تقاضای دانشنامه نمایند.

(فرآیند تقاضای دانشنامه در بند شماره ۱۳ به طور کامل آمده است)

 ۷-   دانشجویان روزانه که دارای تعهد خدمت می باشند به چه صورت می توانند دانشنامه دریافت نمایند؟

به مدت سال های تعهد ذکر شده در گواهی نامه موقت، گواهی اشتغال به کار خود را که از سازمان تامین اجتماعی دریافت داشته اند، به اداره فارغ التحصیلان از طریق حضوری یا پستی ارائه نموده و سپس تقاضای دانشنامه نمایند.

دانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل می توانند به اداره کار محل سکونت خود مراجعه نموده و پس از ثبت نام به مدت ۶ ماه تا یک سال در نوبت کاریابی قرار گیرند. چنانچه پس از طی این مدت موفق به استخدام نشدند، از اداره کار گواهی عدم اشتغال دریافت نموده و به سایت دانشگاه گیلان بخش صدور دانشنامه مراجعه نمایند.

۸-    دانشجویان فارغ التحصیل که به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار می باشند تا چه مدت فرصت دارند تا وام خود را تسویه حساب نمایند؟

بر اساس دفترچه بازپرداخت اقساط برای آقایان ۸ سال پس از فراغت از تحصیل و برای خواهران ۶ سال پس از فراغت از تحصیل فرصت دارند تا بدهی خود را بازپرداخت نمایند.

۹-   آیا دانشجویان فارغ التحصیل روزانه دانشگاه می توانند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل نمایند؟  بله

۱۰- دانشگاه هایی که وابسته به وزارت علوم بوده و زیر مجموعه وزارت علوم نمی باشند و دانشجویان فارغ التحصیل روزانه دانشگاه می باید برای ادامه تحصیل در آن دانشگاه ها تعهد نامه حقوقی داشته باشند کدام دانشگاه ها هستند؟ دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱-    فرآیند تعهد نامه حقوقی به چه ترتیبی می باشد؟ مراجعه به سایت دانشگاه گیلان به آدرس

http://www.guilan.ac.ir/edu/index.php?page=info&a=00734   دریافت و تکمیل فرم تعهد نامه حقوقی و مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به همراه یک نفر ضامن . سپس فرم تعهد نامه حقوقی را به آدرس دانشگاه گیلان ارسال نمایند.

۱۲-  مراحل صدور دانشنامه به چه ترتیبی می باشد؟

دانش آموختگانی که شرایط دریافت دانشنامه (بند ۶ و ۷ ) را دارا می باشند می توانند با ورود به     آدرس http://alumni.guilan.ac.ir/daneshname بر اساس راهنمایی های لازم درج شده در وب سایت ، برای دریافت دانشنامه ثبت نام نمایند.

۱۳-    دانشجویان فارغ التحصیل موسسات غیر انتفاعی تحت ضوابط دانشگاه گیلان برای دریافت دانشنامه چه مراحلی را باید بگذرانند؟ به موسسه آموزش عالی محل تحصیل خود مراجعه نمایند.

۱۴-   برای دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی از اداره فارغ التحصیلان دانشگاه گیلان چه مراحلی باید گذرانده شود؟

برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

دانشجویانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته شده اند، توسط دانشگاه مقصد از طریق پست یا به صورت دستی و حضوری تقاضانامه تایید مدرک تحصیلی مقطع قبلی خود را به دانشگاه گیلان ارائه می نمایند. اداره فارغ التحصیلان دانشگاه پس از بررسی پرونده دانشجو ، پاسخ را به صورت محرمانه و از طریق پستی برای دانشگاه مقصد ارسال می نماید.

به منظور استخدام یا صدور پروانه اشتغال

پاسخ تاییدیه تحصیلی به منظور استخدام و یا اشتغال به کار همراه فیش واریزی به حساب درآمدهای عمومی دانشگاه به شماره حساب ۸۸۲۹۱۰۰۳۲ بانک تجارت به مبلغ ۱۲ هزار تومان می باشد.

شایان توجه است، پاسخ به تاییدیه های مدرک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه گیلان منوط به تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان (مطابق توضیحات بند شماره ۹) می باشد.

صدور دانشنامه

۱-    تکمیل فرم های مربوط به تقاضای دانشنامه به صورت اینترنتی و از طریق سایت دانشگاه گیلان، بخش درخواست دانشنامه.

۲-    ارائه اصل گواهی موقت ( در صورتی که دانش آموخته قبلا اصل گواهی نامه موقت خود را دریافت نموده باشد.

۳-    لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با انجام یکی از شرایط زیر: (ویژه دانشجویان روزانه )

الف) گواهی انجام کار برابر مدت تحصیل (پذیرفته شدگان سهمیه منطقه یک و شاهد و ایثارگر، یک برابر مدت تحصیل و منطقه دو و سه ، دو برابر مدت تحصیل )

توجه: فرآیند دریافت گواهی انجام کار به این صورت می باشد که متقاضیان می بایست به سایت سازمان تامین اجتماعی به آدرس زیر مراجعه و سوابق بیمه ای خود را دریافت نموده و پس از چاپ برای تایید (اخذ مهر و امضای معتبر سازمان) به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm

ب) ارائه نامه عدم کاریابی از اداره کل تعاون، رفاه و امور اجتماعی کشور.

توجه ۱:     شایان ذکر است که در پرونده این دانش آموختگان نباید از هیچ ارگان یا سازمانی نامه ای مبنی بر درخواست تاییدیه تحصیلی که بیان گر اشتغال به کار در آن سازمان بوده وجود داشته باشد، در صورت وجود چنین مدرکی، دانش آموخته بایستی گواهی عدم اشتغال از ارگان مزبور را     ارائه نماید.

توجه ۲: برای دریافت گواهی کار از اداره کار و امور اجتماعی می باید از زمان فارغ التحصیلی به مدت یک سال گذشته باشد و دانش آموخته در این مدت در هیچ سازمان دولتی و خصوصی مشغول به کار نباشد.

ج) خرید تعهد رایگان و پرداخت هزینه آموزش رایگان و ارائه اصل و کپی فیش واریزی:

توجه ۱:     چنانچه دانش آموخته متقاضی خرید تعهدات سنوات مقاطع تحصیلاتی خود (کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری) باشد ، می باید ابتدا نسبت به تسویه حساب مقاطع تحصیلی پایین تر خود اقدام نماید. ارائه اصل دانشنامه مقطع قبلی و فرم انجام تعهد (ویژه دانش آموختگان دوره روزانه) جهت دریافت دانشنامه مقطع بالاتر الزامی می باشد.

توجه ۲: نحوه محاسبه هزینه های آموزش رایگان دانشجویان بر اساس مصوبه ابلاغی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و بر اساس سال ورود، مقطع،رشته تحصیلی و سنوات خدمت محاسبه می گردد. مبلغ فوق به حساب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واریز شده و سپس فیش واریزی به دانشگاه محل تحصیل ارائه گردد.

توجه ۳) دانش آموختگانی که گواهی سابقه کار کمتر از مدت تعهد خود ارائه نمایند، می توانند مدت زمان باقی مانده از تعهد خود را پس از محاسبه اداره فارغ التحصیلان بصورت نقدی به حساب وزارت علوم واریز نمایند.

۴-    ارائه اصل شناسنامه و یک برگ تصویر صفحه اول (در صورت داشتن شناسنامه جدید یا تغییرات در شناسنامه، تصویر صفحه اول و دوم و صفحه توضیحات الزامی می باشد).

۵-    ارائه یک برگ تصویر کارت ملی.

۶-    اصل برگه تسویه حساب وام دریافتی از اداره صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

(در صورت عدم دریافت وام یا عدم بدهی، نیازی به برگه تسویه حساب نمی باشد)

۷-    مشمولین نظام وظیفه جهت دریافت دانشنامه خود باید یکی از مدارک زیر را همراه داشته باشند:

–         اصل کارت پایان خدمت و تصویر آن

–         اصل کارت معافیت از خدمت و تصویر آن

–         گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمت خطاب به دانشگاه گیلان

–         گواهی اشتغال به تحصیل با قید شماره معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر

۸-    متقاضیان دانشنامه می باید مبلغ ۰۰۰/۱۸۰ ریال به شماره حساب ۸۸۲۹۱۰۰۳۲ بنام درآمدهای عمومی دانشگاه – بانک تجارت واریز نموده و سند واریزی نقدی خود را در دو برگ (رسید صاحب حساب و رسید مشتری) به کارشناس مربوطه در اداره فارغ التحصیلان بصورت پستی یا حضوری ارائه نمایند.

۹-    مدارک تحصیلی به شخص دانش آموخته و یا به نماینده قانونی (با ارائه اصل وکالت نامه محضری) قابل تحویل می باشد.

توجه: مدارک به اقوام درجه اول ؛ پدر، مادر، همسر و فرزند تحویل داده نمی شود. مگر با ارائه وکالت نامه محضری.

۱۰-دانش آموختگانی که متعهد به وزارت آموزش و پرورش می باشند، تحت عنوان متعهد خدمت دبیری می باید علاوه بر مدارکی که در بالا ذکر شد، مدارک زیر را نیز باید ارائه نمایند.

–         گواهی موقت کارشناسی

–         نامه از آموزش و پرورش محل خدمت مبنی بر انجام تعهدات به دولت

–         فرم ۵۰۲

۱۱-ارائه نامه لغو بورس از سازمان بورس دهنده.

۱۲-دو قطعه عکس     ۴*۳ رنگی جدید به سبک اداری

۱۳-دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) می باید برای تحویل گرفتن دانشنامه، اصل مدرک مقطع قبلی به همراه یک برگ تصویر آن و فرم انجام تعهد (ویژه دانش آموختگان دوره روزانه) را همراه داشته باشند.

 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه( ويژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد و دانشجویان دکتری ورودی ۹۵ به بعد،دانشجویان ورودی های سالهای قبل در صورت داشتن سوال می توانند به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.)

۱-   نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه به چه صورت است؟

پاسخ: پذیرش دانشجو در دانشگاه از پنج روش صورت می­گیرد:

۱-   پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش

۲-   پذیرش بدون آزمون با معرفی شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و تایید سازمان سنجش(متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سوالات متداول بخش دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند)

۳-   پذیرش دانشجو با معرفی سازمان امور دانشجویان جهت ادامه تحصیل به صورت بورسیه

۴-   پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور براساس آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج به دانشگاههای داخل

۵-   پذیرش دانشجویان غیرایرانی معرفی شده از سوی دفتر روابط بین الملل دانشگاه و يا سازمان امور دانشجويان

 

۲-   دانشجویان تحصیلات تکمیلی انتخاب واحد پایان نامه را باید به چه صورتی انجام دهند؟

پاسخ: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پس از انتخاب واحد پایان نامه/رساله برای اولین بار، و تا وقتی که از پایان نامه / رساله خود دفاع ننموده ­اند در هر نیمسال می بایست پایان­نامه / رساله را انتخاب واحد نمایند. مع الوصف نمره پایان نامه / رساله در آخرین نیمسال اخذ آن درج خواهد شد. درخصوص دانشجویان دوره های شهریه پرداز، در اولین نیمسال اخذ، شهریه ثابت و متغیر و در نیمسال های بعد صرفا شهریه ثابت نیمسال از دانشجو اخذ خواهد شد.

 ۳-   نحوه پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز در نیمسال های مرخصی، حذف ترم و … چگونه است؟

پاسخ: پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد(به استثنای مرخصی بدون احتساب در سنوات با تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه)، حذف ترم نموده باشد و يا در حال گذراندن فرصت مطالعاتي و یا آزمون جامع(درخصوص دانشجویان دکتری) باشد.

همچنین پس از انتخاب واحد پايان نامه / رساله تا دفاع از آن، ثبت نام دانشجو در تمام نيمسال هاي بعدي بر اساس تقويم دانشگاه همراه با پرداخت شهريه ثابت الزامي است. لازم به ذکر است که مبلغ شهريه شامل هزينه­هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه ­هاي دانشجويي نمي­شود.

۴-   شرایط تغییر شیوه دانشجوی کارشناسی ارشد از آموزش محور به پژوهش محور و بالعکس چگونه است؟

پاسخ:

۴-۱ تغییر شیوه از آموزش محور به آموزشی پژوهشی  

دانشجویانی که با شیوه تحصیلی آموزش محور پذیرفته شده­ اند، در صورت تمایل به تغییر شیوه به آموزشی پژوهشی می بایست؛

الف- پس از پایان نیمسال دوم تحصیلی، درخواست خود را به گروه مربوطه تحویل دهند. ضمن اینکه حداکثر مهلت ارائه درخواست، پایان نیمسال سوم تحصیل بوده و عدم ارائه درخواست در زمان تعیین شده به منزله این است که ادامه تحصیل دانشجو به شیوه آموزش محور تلقی خواهد شد.

ب- ﺣﺪاﻗﻞ ۱۶ واﺣﺪ درﺳﯽ از ﻣﺠﻤﻮع دروس دوره ﺧﻮد (ﻏﯿﺮاز دروس ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره) را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ضمن اینکه قبل از تغییر شیوه به آموزشی پژوهشی، دانشجو دروس جایگزین پایان نامه در شیوه آموزش محور را اخذ نکرده باشد.

ج-حداقل ﻣﻌﺪل کل دروس گذرانده دانشجو (بدون احتساب دروس جبرانی) ۱۶ و دانشجو با رعایت ظرفیت گروه (هر عضو هیات علمی واجد شرایط حداکثر ۱ دانشجو)، جزء ۲۰% برتر ورودی دوره نیز باشد.

تبصره: در شرایط برابر دانشجویانی که پیشینه پژوهشی مناسب­تری در همان مقطع تحصیلی داشته باشند در اولویت قرار دارند و چنانچه امکان تعیین اولویت وجود ندارد هر دو دانشجو پذیرفته می­شوند.

د- موافقت نهایی با تغییر شیوه با در نظر گرفتن موارد فوق و تمایل راهنمایی پایان نامه توسط اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه منوط به تایید گروه و ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه است.

تبصره- درخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور یک رشته که (با ارائه نامه رسمی از سازمان سنجش آموزش کشور) حدنصاب نمره علمی لازم برای کد رشته محل شیوه آموزشی پژوهشی همان رشته را نیز در دانشگاه گیلان دارا می باشند؛ بدون درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهای ب و ج فوق و با رعایت سایر موارد امکان تغییر شیوه به آموزشی پژوهشی وجود دارد.

 ۴-۲- تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به آموزش محور

دانشجویانی که با شیوه تحصیلی آموزشی-پژوهشی پذیرفته شده ­اند، در صورت تمایل به تغییر شیوه به آموزش محور می بایست درخواست خود را به گروه مربوطه تحویل دهند.

الف- پس از انتخاب واحد پایان نامه

موافقت استاد راهنما برای تغییر شیوه تحصیل الزامی است.     

درخصوص دانشجویان شهریه پرداز، حذف پایان نامه با احتساب شهریه انجام خواهد شد.

ب-موافقت نهایی با تغییر شیوه منوط به تایید گروه و ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮑﺪه­ هاست.

۴-۳- ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎتﻻزم :

الف- ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺑﺎر در طول دوره تحصیل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درخواست ﺗﻐﯿﯿﺮ شیوه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب- پس از کسب شرایط، آموزش دانشکده می­تواند نسبت به تغییر شیوه در قالب تقویم آموزشی اقدام نماید.

 ۵-   نحوه پیگیری نامه ­ها و درخواست­ها چگونه است؟

پاسخ: دانشجویان گرامی می­توانند شماره پیگیری  یا درخواست ارائه شده به دانشکده را از دبیرخانه دانشکده دریافت و در صورت درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، این شماره را از دبیرخانه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه گیلان دریافت و وضعیت آن را از کارشناسان مربوطه پیگیری نمایند.

۶-      شرایط پذیرش دانشجوی مهمان در دانشگاه گیلان چگونه است؟

پاسخ:

مهمان از سایر دانشگاه­ها:

ارائه نامه مهمان از دانشگاه مبدا به تحصیلات تکمیلی دانشگاه (در نامه باید مشخصات شناسنامه­ ای و تحصیلی دانشجو به همراه نیمسال مورد تقاضا و واحدهای قابل اخذ، قید شده باشد) و دریافت فرم مهمان برای معرفی به دانشکده مربوطه.

پذیرش دانشجوی روزانه مهمان در دانشگاه گیلان تنها در قالب دوره نوبت دوم انجام خواهد شد.

 

مهمان به سایر دانشگاه­ها:

ارائه درخواست به گروه و در صورت موافقت دریافت تاییدیه نهایی از دبير کميسيون بررسی موارد خاص دانشگاه گيلان برای دانشگاه مقصد. (مهمان تک درس دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان در سایر دانشگاهها در صورت انتخاب واحد دانشجو در این دانشگاه ممنوع بوده و میهمانی دانشجویان دکتری نیز صرفاً در موارد خاص و در صورت تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز می­باشد.)

توضیح– مهمانی دانشجویان دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و مراکز آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه ها (به غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در دانشگاه گیلان و بالعکس با تایید گروه آموزشی مربوطه و پس از تکمیل خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو در دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تایید کمیسیون موارد خاص امکان پذیر می باشد.

۷-   شرایط انتقال دانشجو در دانشگاه گیلان به چه صورت است؟

پاسخ: انتقال در مقطع ارشد و دکتری ممنوع است. با این وجود در شرایط خاص در مقطع کارشناسی ارشد با نظر موافق کمیسیون موارد خاص دانشگاه­های مبداء و مقصد امکان پذیر است.

شایان ذکر است اخذ رای کمیسیون منوط به کسب نظر گروه و دانشکده می­باشد. برای انتقال از دانشگاه گیلان ابتدا می­بایست دانشجو درخواست خود را به گروه تسلیم نماید و برای انتقال به دانشگاه گیلان می­بایست بدواً نظر دانشگاه مبداء که در آن علاوه بر مشخصات دانشجو، تاریخ جلسه کمیسیون موارد خاص و نیمسال موافقت نیز قید شود، از دانشگاه مبدا به تحصیلات تکمیلی دانشگاه واصل شده باشد.

دانشجویان دوره­ های شهریه­ پرداز در صورت انتقال به سایر دانشگاه­ها مشمول پرداخت هزینه می­شوند.

۸-   نحوه ارائه درخواست دانشجویان به کمیسیون موارد خاص چگونه است؟

پاسخ: تمامی دانشجویانی که درخواست آنان می­ بایست در کميسيون موارد خاص دانشگاه و يا شورای بررسی موارد خاص استانی طرح گردد، ضروری است فرم درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون بررسی موارد خاص را دریافت و تکمیل نماید.

دانشجو پس از تکمیل کلیه اطلاعات در فرم مذکور، لازم است آن را به تائید مسئولین مربوطه (کارشناس آموزش دانشکده،  کارشناس مشمولین، کمیته انضباطی، استاد راهنما، مدیر گروه، معاون آموزشی/مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده و در صورت لزوم مرکز مشاوره و درمان دانشگاه) برساند.

پس از تایید تمامی موارد مربوطه بایستی فرم مذکور به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل داده شود.

دفتر تحصيلات تکميلی دانشگاه پس از دريافت نامه رسمی از دانشکده مربوطه به همراه فرم تکمیل شده درخواست طرح در کمیسیون، نسبت به بررسی درخواست­ها و ارجاع به کمیسیون موارد خاص اقدام خواهد نمود.

۹-   حداقل و حداکثر واحدهای قابل اخذ برای دانشجویان کارشناسی ارشد  و دکتری در هر نیمسال چند واحد است؟

پاسخ: دانشجویان کارشناسی ارشد برای هر نیمسال می­بایست حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد انتخاب نمایند. دانشجویان کارشناسی ارشدی که در یک نیمسال مشروط شوند در ترم بعد مجاز به اخذ حداقل ۸ و حداکثر ۱۰ واحد درسی می­باشند.

دانشجویان دکتری برای هر نیمسال می­بایست حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ واحد انتخاب نمایند.

۱۰-حداقل نمره قبولي در تحصیلات تکمیلی چه نمره ای است؟

پاسخ: در مقطع کارشناسی ارشد حداقل نمره قبولي در هر درس (اعم از اصلی یا جبرانی) ۱۲ از ٢٠ و حداقل ميانگين قابل قبول دروس غیر از پایان­نامه ۱۴از٢٠ است.

چنانچه ميانگين نمره دروس دانشجويي در٢ نيمسال (متوالي يا غيرمتوالي) به۱۴ نرسد، در صورت خاص بودن شرایط دانشجو و به شرط امکان افزایش میانگین کل به ۱۴ با اخذ واحدهای باقیمانده و یا واحدهایی که نمره آنها کمتر از ۱۴ می­باشد(تا سقف ۱۲ واحد)، به تشخیص گروه آموزشی مربوطه و کمیسیون بررسی موارد خاص استانی، می­تواند یک نیمسال فرصت برای ادامه تحصیل به وی اعطا شود. ادامه تحصیل دانشجویان دوره روزانه مشمول این دستورالعمل منوط به پرداخت هزینه طبق تعرفه نوبت دوم خواهد بود.

 در مقطع دکتری حداقل نمره قبولي در هر درس ١٤از٢٠ و حداقل ميانگين قابل قبول دروس غیر از رساله۱۶ از٢٠ است.

۱۱ملاک دانش آموختگی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری چیست؟

– پاسخ:
– مقطع کارشناسی ارشد: ملاک دانش آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ براساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.
– چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد از درس هایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند؛ دراین صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.
– چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی-پژوهشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.
– دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.
– در مقطع دکتری تخصصی: چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از ۱۶ باشد، دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تایید گروه، فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را برای ترمیم میانگین کل اخذ کند و با موفقیت بگذراند و در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم می شود.
– چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعلام شود، با تایید هیات داوران، حداکثر یک نیمسال و در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.
– دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند،فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

۱۲-   حدنصاب واحد های درسی نیمسال برای محاسبه معدل در مقطع کارشناسی ارشد چند واحد است؟

پاسخ: حداقل واحدهای درسی در مقطع کارشناسی ارشد در هر نیمسال۸ واحد است؛ ولی درصورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص موسسه، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۸ واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محاسبه می شود، اما میانگین نمرات این دروس در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است و ميانگين حاصل از جمع نمرات دروس نيمسال مزبور و نيمسال یا نیمسال­های بعدی(تا زمانی که به حداقل ۸ واحد برسد) محاسبه و در صورتي که اين ميانگين از ۱۴ کمتر باشد يک نيمسال کامل مشروطي محسوب مي شود.

۱۳-  حذف اضطراری در مقطع کارشناسی ارشد به چه شکل انجام می­پذیرد؟

پاسخ: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه می توانند در هر نیمسال یک درس را تا قبل از شروع امتحان آن درس با شرایط زیر حذف اضطراری نمایند:

– دانشجو درس مورد نظر را قبلا حذف نکرده باشد.(حذف پزشکی، حذف توسط شورای آموزشی، حذف اضطراری و …)

– با حذف درس تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از ۸ واحد نشود.

دانشجوی مشمول آموزش رایگان درصورت حذف غیر موجه درس به تشخیص دانشگاه یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس یا درس جایگزین، موظف به پرداخت هزینه درس طبق تعرفه هیات امنای دانشگاه است.

۱۴-   وضعيت دانشجوي کارشناسی ارشدی که به هر دليل دچار مشکل شده و نتواند برای انتخاب واحد يک نيمسال اقدام نمايد به چه صورت است؟

پاسخ: در مورد دانشجوی کارشناسی ارشدی که قبلاً از مرخصی یا حذف با احتساب در سنوات استفاده کرده ­اند، در اولین نیمسال عدم مراجعه حکم اخراج صادر می­شود.

در مورد دانشجویانی که قبلاً از مرخصی یا حذف با احتساب در سنوات استفاده نکرده­اند، در اولین نیمسال، توسط آموزش دانشکده برای ایشان وضعیت عدم مراجعه درج و چنانچه عدم مراجعه دانشجو در یک نیمسال دیگر نیز تکرار گردد مشابه بندفوق از تاریخ آغاز اولین ترم عدم مراجعه نسبت به صدور حکم اخراج اقدام می شود. مع الوصف در صورت مراجعه دانشجو در نیمسال بعد و در صورت درخواست، نیمسال قبل(عدم مراجعه) برای وی مرخصی با احتساب در سنوات منظور خواهد شد.

۱۵-  آزمون جامع در دوره دکتری به چه صورت است؟

پاسخ: آزمون جامع احراز قابليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو براي آغاز فعاليتهاي پژوهشي است. در اين مرحله دانشجو بايد با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و يا پژوهشكده در يك آزمون كه شامل دو يا سه درس اصلي به انتخاب استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي باشد شركت كند. اين آزمون بايد به گونه اي باشد تا توانمندي، تحليل و استنباط دانشجو از نظر اساتيد راهنما و مشاور و ۳ نفر از اعضاي هيات علمي براي آغاز فعاليت پژوهشي سنجيده شود.

ميانگين نمرات دانشجو در ارزيابي جامع نبايد كمتر از ۱۶ باشد. دانشجويي كه ميانگين ارزيابي جامع وي كمتر از ۱۶ باشد تنها يكبار ديگر مي تواند در ارزيابي جامع شركت كند؛ درغیر این صورت پرونده وی برای تصمیم گیری درخصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می شود.

۱۶-     طول دوره تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی چند نیمسال است؟

پاسخ: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ۵ نیمسال و در دوره دكتري۹ نيمسال است.

۱۷-   افزایش سنوات تحصیل چگونه محقق می­شود؟

پاسخ:

۱-   بررسی درخواست افزایش سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد تا نیمسال ششم با تشخیص دانشکده و افزایش نیمسال هفتم با تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکانپذیر است.

۲-  بررسی درخواست افزایش سنوات دانشجویان دکتری تا نیمسال دهم با تشخیص دانشکده و افزایش نیمسال یازدهم به بعد صرفا با تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه امکان پذیر است.

۳-   در هر صورت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای افزایش سنوات هر نیمسال، می بایست نخست درخواست خود را به مدیر گروه مربوطه تحویل نمایند.

۴-  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای افزایش سنوات نیمسالهای ششم و هفتم و دانشجویان مقطع دکتری برای افزایش سنوات نیمسال دهم به بعد (در صورت موافقت مراجع ذیربط) مشمول پرداخت هزینه خواهند شد.

 ۱۸-    فرایند و مدارک لازم برای صدور گواهی موقت، دانشنامه و ریز نمرات چگونه است؟

پاسخ: متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات لازم به بخش سوالات متداول اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

۱۹-   پی گیری صدور تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات فارغ التحصیلان دانشگاه گیلان چگونه انجام می­شود؟

تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات فارغ التحصیلان دانشگاه گیلان جهت ارسال به سایر دستگاهها و یا شخص متقاضی توسط اداره فارغ التحصیلان صادر می­شود.

 

دبیرخانه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه گیلان

با عنایت به آخرین آیین نامه‏ها و بخشنامه‏های موجود و نیز سئوالات بوجود آمده از طرف دانشجویان رشته‏های مختلف درخصوص رتبه بندی و پذیرش دانش آموختگان در مقاطع کارشناسی و دکتری موارد ذیل جهت اطلاع به استحضار می‏رسد:

۱) نحوه رتبه بندی و پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه گیلان برای سال ۹۶-۹۵چگونه است؟

پاسخ: دانشجویان کارشناسی که پس از ۶ نیمسال تحصیلی از هر ورودی در هر کد رشته محل و با احتساب مجموع ظرفیتهای دوره روزانه و شبانه سه چهارم واحد درسی را گذرانده و جزء ۱۰ درصد برتر باشند و در ۸ نیمسال تحصیلی فارغ ‏التحصیل شوند، می‏توانند متقاضی استفاده از ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان شوند.

۲)ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد چقدر است؟

پاسخ:  ده درصد ظرفیت دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد که برای هر رشته-محل در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش تعیین شده است.

۳) آیا دانشجویان کارشناسی که پس از ۶ نیمسال تحصیلی از هر ورودی در هر کد رشته محل و با احتساب مجموعه ظرفیتهای دوره روزانه و شبانه سه چهارم واحد درسی را گذرانده و جزء ۲۰ درصد برتر باشند و در ۸ نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شوند نیز می‏توانند از ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان استفاده کنند؟

پاسخ:در حال حاضر و برای سال ۹۶-۹۵ در صورت عدم تکمیل ظرفیت دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد توسط متقاضیان ۱۰% برتر، دانشجویانی که جزء ۲۰ درصد برتر باشند، می‏توانند از این سهمیه استفاده نمایند.

۴)   پذیرش در مقطع دکتری با استفاده از ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه گیلان برای سال ۹۶ چگونه است؟

پاسخ:متقاضیانی که دارای شرایط زیر باشند، می‏توانند متقاضی استفاده از ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه گیلان برای مقطع دکتری باشند:

الف) داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در مقطع کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

ب) بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد

ج) کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‏های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه (کسب حداقل ۷ امتیاز از ردیف ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل امتیاز از ردیف شماره ۱۱ مربوط به مدرک زبان بخش امتیازات آموزشی که در آیین‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری درج شده است، الزامیست.)
۵)  ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری چقدر است؟

پاسخ:  بیست درصد ظرفیت دوره روزانه مقطع دکتری که برای شیوه آموزشی-پژوهشی هر رشته-محل در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش تعیین شده است.

۶)      فرایند تایید فرم‏های سایر دانشگاهها چگونه است؟

پاسخ:دانشجویان لازم است فرم‏های گواهی رتبه از سایت دانشگاه مربوطه را در دو نسخه تهیه نموده و پس از تایید یک نسخه آن توسط دانشکده برای تایید نهایی به دفتر استعداد درخشان دانشگاه مراجعه نمایند.

۷)   فرایند دریافت گواهی رتبه برتر و معدل در دانشگاه گیلان چگونه است؟

پاسخ: برای دریافت گواهی رتبه برتر و معدل، لازم است متقاضی درخواست شخصی خود را به دبیرخانه معاونت آموزشی دانشگاه تحویل داده تا پس از اسکن از طریق اتوماسیون اداری به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال گردد. پس از استعلام از دانشکده مربوطه، گواهی رتبه از طریق دبیرخانه معاونت آموزشی به متقاضی تحویل می‏شود.

۸)   دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه برای چه کسانی گواهی رتبه کلی صادر می‏نماید؟

پاسخ:براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، به دانشجویان برتری که در مدت مقرر (کارشناسی ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ۴ نیمسال و دکتری ۸ نیمسال) فارغ ‏التحصیل شوند، گواهی رتبه کلی صادر می‏نماید. به دانشجویان برتری که یک نیمسال بیش از مدت مقرر فارغ‏ التحصیل شوند، صرفاً گواهی رتبه خاص اداره مربوطه صادر می‏شود و برای سایرین این دفتر گواهی رتبه صادر نمی‏ نماید.

۹)  چه کسانی می‏توانند از ظرفیت پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره بالاتر استفاده نمایند؟

پاسخ: برگزیدگان حائز شرایط زیر در صورت شرکت در آزمون سراسری ورود به دوره بالاتر و کسب حد نصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شده در هر کد محل تحصیل، توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مازاد بر ظرفیت به یکی از دانشگاهها معرفی می‏شوند:

حائزین شرایط بند الف ماده ۱ آیین‏نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره بالاتر شماره ۷۷۸۹۷/۲۱ مورخه ۵/۵/۱۳۹۳ پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و حائزین شرایط بند ب ماده ۱ آیین‏نامه مزبور در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته می‏توانند از این ظرفیت استفاده نمایند.

۱۰)    آیا امکان انصراف از سهمیه استعداد درخشان پس از پذیرش وجود دارد؟

پاسخ: قبل از ورود اطلاعات متقاضی به پرتال سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و تحویل درخواست کتبی به کارشناس دفتر انصراف امکان‏پذیر است، در غیر اینصورت بعنوان پذیرفته شده محسوب می‏شود.

۱۱)    فرایند ثبت نام و تحویل مدارک برای استفاده از سهمیه استعداد درخشان دانشگاه گیلان چه زمانی انجام می‏شود؟

پاسخ: از طریق سایت دانشگاه گیلان اطلاع‏ رسانی خواهد شد.

۱۲)   آیا به طور همزمان می‏توان برای استفاده از سهمیه استعداد درخشان در چند دانشگاه و آزمون سراسری شرکت نمود؟

پاسخ: بلی، می‏توان شرکت نمود. ولی متقاضی فقط در یک محل می‏تواند به صورت نهایی پذیرفته شود.

 

 

 

 

 

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.