• گالری تصاویر
  • دانشکده در یک نگاه
  • گروه های آموزشی
  • اعضای هیئت علمی
دانشـــــــــکده فنی
دانشکده فنی

نام :  دانشکده فنـی سال تاسیس : ۱۳۵۷

تعداد هیات علمی: ۱۱۲ نفر( استاد ۷ نفر، دانشیار ۱۶ نفر، استادیار۶۹ نفر، مربی ۲۰نفر )

تعداد دانشجویان تا نیمسال دوم ۹۶-۹۵ : ۳۱۷۲ نفر ( کارشناسی :۲۳۴۵نفر، کارشناسی ارشد و دکتری : ۸۲۷نفــر )

تعداد پرسنل کارمند: ۶۰ نفر (کارشناس ارشد اداری ۵ نفر، کارشناس متخصص ۱۷ نفر، کاردان متخصص ۹ نفر ،دیپلم ۱۲ نفر،سیکل ۲ نفر، خدمات ۱۳ نفر و تاسیسات ۲ نفر)

آدرس: رشت، کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین، پردیس دانشگاه گیلان – دانشکده فنی

صندوق پستی : ۳۷۵۶-۴۱۶۳۵ کدپستی : ۱۳۷۶۹-۴۱۹۹۶

دورنگار : ۳۳۶۹۰۲۷۱ – ۰۱۳ تلفنخانه : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ – ۰۱۳

گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی بـــــــرق    

گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی عمـــران

گروه مهندسی نساجــی

گروه مهندسی شیمــــی

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده فنی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.