مدیریت دانشکده

دکتر ملک محمد رنجبر رئیس دانشکده فنـــی

دانشیار گروه مهندسی عمران تلفن : ۳۳۶۹۰۲۷۰   داخلی۳۰۷۰ ranjbar@guilan.ac.ir

 

دکتر حسین افراخته معـاون آمــوزشــی

استادیار گروه مهندسی برق تلفن: ۳۳۶۹۰۲۷۳  داخلی ۳۰۳۱

 

دکتر سید سیامک اشرف تالش مدیر تحصیلات تکمیلی

استادیار گروه مهندسی شیمی تلفن :۳۳۶۹۰۵۲۹ داخلی ۳۱۴۲ mailto:s_ashraf@guilan.ac.ir

 

دکتر رضا صالح جلالی معـاون اداری و مالی

استادیار یار گروه مهندسی عمران تلفن : saleh@guilan.ac.ir 33690559

 

دکتر رامین کوهی کمالی معاون پژوهشی و فناوری

دانشیار گروه مهندسی مکانیک تلفن : ۶۶۹۰۸۶۶ داخلی ۳۱۱۵ kouhikamali@guilan.ac.ir

 

 

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده فنی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.