اسامی کارمندان

– مدیر امور عمومی                    حسن حسن نیا

– مدیر آموزش                          سید عباد پاسبان

– کارشناس آموزش                   مریم محمدی

– کارشناس پژوهشی                اعظم کاملی

– کارشناس کتابخانه                  حمید یوسف طالشی

– دبیرخانه و امین اموال          صفر علی بابایی

– حسابدار                              مهرداد محمدی

– مسول سایت                        سید بهروز سجادی

– خدمات                                علی حسنعلیپور

– خدمات                                علیرضا اکبری

– خدمات                                محمد گرامی

– راننده                                  اسماعیل پیوسته

– حراست                               مسعود صداقت

– حراست                               علی علیدوست

– حراست                               علیرضا خانی

– حراست                               آرش کریمی

 • دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
 • تماس با ما
  01342688447
  رودسر-واجارگاه
  دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
  به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
  تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.