حضرت محمد (ص) :محبوبترين كارها در پيش خدا كاريست كه دوام آن بيشتر است، اگر چه اندك باشد. نهج الفصاحه ص۱۶۷،ح ۷۳
نشریات دانشجویی

معرفی واحد نشريات:

آنچه واحد نشريات دانشگاه گیلان به عنوان اهداف کلی خود دنبال می کندايجاد فضای مناسب و زمينه سازی جهت فعاليت نشرياتی است که توسط دانشجويان در حوزه های گوناگون علمي، فرهنگي،سياسي،اجتماعی و صنفی منتشر می شود.

 واضح است که برای رسيدن به اين هدف کلی بايد اهداف ديگری همچون نظم و سامان دهی داخلی واحد نشريات و تسريع و تسهيل فرآيند انتشار نشريه،از صدور مجوز تا چاپ ،توزيع و پيگيری های بعدی را مورد توجه قرار داد. در نظر گرفتن ارتقاء سطح آگاهی و توانايی دانشجويان نسبت به فعاليت های نشرياتی، در قالب و محتوا نيز به عنوان يکی از اهداف اساسی واحد نشريات می باشد،که سعی می شود در اين راستا کلاس ها و کارگاه های آموزشی لازم در نظر گرفته شود.

شرح وظايف واحد نشريات

 ۱ – صدور مجوز انتشار نشريه و پيگيری بررسی صلاحيت متقاضيان در کميته نظارت بر نشريات.
 ۲- بررسی کلاس های آموزشی ويژه مديران مسئول و اعضای هيأت تحريريه نشريات.
 ۳- بررسی سطح نشريات مطابق با طرح طبقه بندی نشريات و ارائه خدمات مطابق با درجه نشريه.
  ۴- ارتباط و هماهنگی با صاحبان امتياز، مديران مسئول نشريات دانشجويی و سر دبيران در برگزاری نشست مطبوعاتی.
 ۵- تهيه فرم های مورد نياز مربوط به نشريات(فرم تقاضای انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و …، فرم انتشار نشريات، فرم رده بندی.)
 ۶- تشکيل پرونده و صدور مجوز جهت نشرياتی که تأييد صدور مجوز انتشار خود از کميته نظارت بر نشريات دريافت نموده اند.
۷- پيگيری شکايات و ارسال آن به کميته نظارت بر نشريات جهت بررسی.
 ۸- برگزاری جلسات انتخابات نمايندگان مديران مسئول در کميته نظارت بر نشريات و شورای مرکزی ناظر.
 ۹- اطلاع رسانی به موقع جهت شرکت مديران مسئول در همايش ها، مسابقات، جشنواره ها و تهيه در آرشيو نشريات.
 ۱۰- توزيع نشريات منتشر شده جهت استحضار اعضای کميته نظارت، شورای مرکزی ناظر و هماهنگی واحد های ذيربط.
 ۱۱- مستند سازی اطلاعات و تهيه گزارش های مربوطه.
 ۱۲- کد بندی و سال بندی نشريات.
 ۱۳- به روز رسانی آرشيو نشريات.
 ۱۴- تغيير اطلاعات جامع نشريات.
 ۱۵- به روز رسانی اطلاعات جامع.
 ۱۶-برگزاری کلاس های آموزش روزنامه نگاری (مديريت مطبوعات) ويژه مديران مسئول، سردبيران واعضای هيأت تحريريه نشريات.
۱۷-برگزاری کلاس های آموزش صفحه آرايی با نرم افزار InDesign) ويژه سر دبيران و اعضای هيأت تحريريه نشريات.
 ۱۸-شرکت در جشنواره های بين المللی مطبوعات و خبرگزاری ها
 ۱۹-شرکت در جشنواره های نشريا ت دانشگاه های سراسر کشور
 ۲۰-شرکت درانتخابات مديران مسئول دانشگاه های سراسر کشورجهت انتخاب مديران مسئول درکميته ناظر بر نشريات و شورای مرکزی ناظر

 نام ونام خانوادگی کارشناس واحد : آقای محمدرضا محبوب

واحد خدمت : سازمان مرکزی دانشگاه ـ طبقه پنجم ـ معاونت فرهنگی و اجتماعی

 کانال تلگرام نشریات دانشجویی دانشگاه گیلان: guilan_uni_ nashriyat@

تماس با ما
013-33690521
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
معاونت فرهنگی و اجتماعی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.