آیین نامه های کارشناسی ارشد

– آیین نامه کارشناسی ارشد Pdf word

– آیین نامه تسهیلات آموزشی – پژوهشی برای دانشجویان ممتاز Pdf word

-ضوابط تدوین پایا‌ن‌نامة کارشناسی ارشد/رسالة دکتری دانشگاه گیلان Pdf Word

-صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد(جدید) Pdf Word

-دستورالعمل تحویل پایان نامه Pdf Word

آیین نامه کارشناسی ارشد ۹۴ (جدید) Word

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.