جلسه دفاع ازرساله دکتری محمود حکمی برگزار شد. | سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۰۴:۳۴:۱۰

جلسه دفاع از رساله آقای محمود حکمی زنجانی باعنوان “بررسی اثر۸ هفته تمرین ترکیبی براختلال گلوکز پلاسما IFG، اختلال در تحمل گلوکز IGT و برخی عوامل خطرزای قلبی و عروقی و  شاخص های آنتروپومتریک در بیماران پیش دیابتی و دیابتی نوع ۲” روز دوشنبه مورخ ۲۰/۶/۹۶ در سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد. این رساله با راهنمایی آقای دکتر ارسلان دمیرچی و مشاوره آقای دکتر سقراط فقیه زاده و آقای دکتر حسین چیتی و توسط داوران آقایان: دکتر حمید محبی، دکتر فرهاد رحمانی نیا ( داوران داخلی ) و دکتر شادمهر میردار ( داور خارجی ) مورد ارزیابی قرار گرفت. نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه نیز آقای دکتر جواد مهربانی بود.

رساله مذکور با هدف بررسی اثر۸ هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی براختلال گلوکز پلاسما، اختلال در تحمل گلوکز و برخی عوامل خطرزای قلبی و عروقی و  شاخص های آنتروپومتریک در بیماران پیش دیابتی و دیابتی نوع ۲ انجام  شده بود.

نتایج این پژوهش نشان داد در گروه پیش دیابت، سطوح اختلال در قند ناشتا (۰۰۰۱/۰=P)، اختلال در تحمل به گلوکز دو ساعته(۰۰۲/۰=P) ، درصد هموگلوبین گلیکولیزه شده(۰۰۷/۰ =P)  و مقاومت به انسولین ناشتا (=/۰۱۹ P) و پس از جذب دوساعته (۰۴۱/=۰P) به طور معناداری کاهش داشته است. هرچند در گروه دیابت نوع ۲ نیز در سطوح مورد مطالعه فوق کاهشی دیده شد ولی این کاهش در مقادیر مذبور معنادار نبود. همچنین در میانگین تغیرات فشارخون، غلظت هایHDL  و LDL ، نسبت دور کمر به باسن ، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی هردو گروه پیش دیابت و دیابت نوع ۲ معنادار نبود.

به طور کلی به نظر می رسد کاهش معنادار در سطوح شاخص های دیابتی و رسیدن آنها به سطح نرمال در گروه بیماران پیش دیابت حاکی از آن است که تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی منظم بیانگر نقش برگشت دهنده از وضعیت پیش دیابت به شرایط نرمال باشد. در حالیکه در گروه بیماران دیابت نوع ۲ علی رغم کاهش در سطوح اختلال در قند ناشتا، اختلال در تحمل به گلوکز دو ساعته، درصد هموگلوبین گلیکولیزه شده ، مقاومت به انسولین ناشتا و پس از جذب و معنادارنبودن آن می توان به نقش تعدیل کنندگی موقت تمرینات بدنی اشاره نمود. بنابراین از نتایج این مطالعه می توان استنباط نمود که احتمالا تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی اثرات مشابهی بر بیماران دیابت نوع ۲و پیش دیابت ندارد.

این رساله با درجه عالی مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت و تاکنون سه مقاله علمی پژوهشی از آن در نشریات علمی پژوهش داخلی و خارجی از جمله دانشگاه علوم پزشکی زنجان و مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران چاپ شده و یا در حال چاپ است.

 

عناوین مقالات :

تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر اختلال قند ناشتا، اختلال تحمل به قند و هموگلوبین گلیکولیزه در بیماران پیش‌دیابتی

– مقایسه اثر ۸ هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر برخی شاخص های قندی (HbA1c ,OGTT ,FBS)  در بیماران پیش دیابت و دیابت نوع ۲

-The effect of eight week combined aerobic-resistance exercise on insulin resistance and cardiovascular risk factor in pre-diabetes patiant

  روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

*

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.