دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی اسکندرپور

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حامد زارعی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رسول بیاتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام اسماعیلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جاوید رنجبر

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حدیث کبیریان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیروس امیرپور

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سعیده قرمزی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پوریا جباری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده مائده پژمان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مریم اسماعیلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علی اسکندری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شیما طاهرخانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه مریدی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهنام غائب لو

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سجاد نوروزی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمانه دهپناه

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمدباقر مقصودی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه هادی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد چیمن علیارنژاد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا اسمعیلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جواد شویکلو

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا حبیبی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مارال انتظامی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شیما ابوطالبی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد صفورا حشمتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سمیرا نصرالهی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رضا بابالو

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا فولادبند

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد لیلا بیرامی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طیبه سلیمانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرشته شوکتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهران بخشایی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضا کریمی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هادی گلپسندی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مجتبی قاسمیان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد عیسی خالقی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد احسان زارع

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضا حسین نژاد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد نورلدین قرنجیک

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد طاهره اينانلو

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سعید میرغضنفری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه کوه بومی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حامد اراززاده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرمان عاشوری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علی قناعتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا هاشمی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حبیب عباسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد صالح اسماعیل نژاد

دفاع از رساله کارشناسی ارشد لاله کیوانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد محمد شرافتی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رقیه طالبی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ابوالفضل رحمانی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پارسا صابر

 

 

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.