مدیریت دانشکده

دکتر حمید محبی- استاد دانشگاه گیلان

سمت: رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات :دکتری

رشته تخصصی : فیزیولوژی ورزشی

تلفن :۳۳۶۹۰۶۸۵-۰۱۳

دورنگار :۳۳۶۹۰۶۷۵-۰۱۳

پست الکترونیک: mohebbi_h@yahoo.com

دکتر مهرعلی همتی نژاد-استاد دانشگاه گیلان

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات :دکتری

رشته تخصصی :مدیریت ورزشی

تلفن: ۳۳۶۹۰۲۶۰-۰۱۳

دورنگار :۳۳۶۹۰۸۱۵-۰۱۳

پست الکترونیک: ma_hemati@yahoo.com

دکترفرهاد رحمانی نیا- استاد دانشگاه گیلان

سمت: معاون پژوهشی و فن آوری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات: دکتری

رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی

تلفن :۳۳۶۹۰۲۶۰-۰۱۳

دورنگار :۳۳۶۹۰۸۱۵-۰۱۳

پست الکترونیک: Frahmani2001@yahoo.com

دکتر شهرام شفیعی- استادیار دانشگاه گیلان

سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات: دکتری

رشته تخصصی: مدیریت ورزشی

تلفن: ۳۳۶۹۰۲۵۵-۰۱۳

داخلی: ۲۶۸

دورنگار:

پست الکترونیک: shafieesharam@gmail.com

فرهاد بزرگ ضیابری

سمت: سرپرست اداره امورعمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن :۳۳۶۹۰۲۵۹-۰۱۳

دورنگار :۳۳۶۹۰۲۵۹-۰۱۳

پست الکترونیک:  fbziyabari@yahoo.com

آقای علی علیرضایی

سمت:مدیر امور آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی

تلفن :۳۳۶۹۰۱۶۱-۰۱۳

دورنگار :۳۳۶۹۰۶۷۵-۰۱۳

پست الکترونیک :alialirezaei52@yahoo.com

متن مورد نظر

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.