• گالری تصاویر
  • پژوهشکده در یک نگاه
  • گروه های آموزشی
  • اعضای هیئت علمی
نشست تدوین الفبا و شیوه نامه نگارش زبان های تالشی و تاتی
نشست تدوین الفبا و شیوه نامه نگارش زبان های تالشی و تاتی
برنامه سخنرانی پایگاه زبان و ادبیات اقوام گیلانی در تاریخ ایران که روز جمعه مورخ ۱۰ تیر در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد.
نشست هم اندیشی فرهیختگان و کارشناسان “همایش اشکور شناسی” که روز شنبه مورخ ۱۱ تیر در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد.
برنامه سخنرانی پایگاه زبان و ادبیات اقوام گیلانی در تاریخ ایران که روز جمعه مورخ ۱۰ تیر در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد.
برنامه سخنرانی پایگاه زبان و ادبیات اقوام گیلانی در تاریخ ایران که روز جمعه مورخ ۱۰ تیر در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار شد.
نشست عوامل اجتماعی تاریخی تروریسم در گیلان عصر معاصر
نشست عوامل اجتماعی تاریخی تروریسم در گیلان عصر معاصر
نشست عوامل اجتماعی تاریخی تروریسم در گیلان عصر معاصر
برگزاری امتحانات در پژوهشکده گیلان شناسی

متن مورد نظر

تماس با ما
33430002
رشت، تقاطع غیر همسطح انتظام، سلیمانداراب
پژوهشکده گیلانشناسی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.