• گالری تصاویر
  • پژوهشکده در یک نگاه
  • گروه های آموزشی
  • اعضای هیئت علمی
نشست عوامل اجتماعی تاریخی تروریسم در گیلان عصر معاصر
نشست عوامل اجتماعی تاریخی تروریسم در گیلان عصر معاصر
نشست عوامل اجتماعی تاریخی تروریسم در گیلان عصر معاصر
برگزاری امتحانات در پژوهشکده گیلان شناسی
برگزاری امتحانات در پژوهشکده گیلان شناسی
رمضان ماه میهمانی خدا
بازدید معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی از پژوهشکده گیلان شناسی
بازدید معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی از پژوهشکده گیلان شناسی
بازدید معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی از پژوهشکده گیلان شناسی

متن مورد نظر

تماس با ما
33430002
رشت، تقاطع غیر همسطح انتظام، سلیمانداراب
پژوهشکده گیلانشناسی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.