• گالری تصاویر
  • پژوهشکده در یک نگاه
  • گروه های آموزشی
  • اعضای هیئت علمی
مراسم معرفی کتاب گیلتات – پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح
مراسم معرفی کتاب گیلتات – پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح
نشست علمی سبک زندگی گیلانیان – سه شنبه ۱۴ آذر
سه شنبه ۷ آذر، روز درهای باز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
سه شنبه ۷ آذر، روز درهای باز دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
سخنرانی استاد انوش نصر با عنوان نمایش و تئاتر در گیلان همراه با بزرگداشت شاعر فرهیخته زنده یاد سیامک یحیی زاده- ۲ آذر ۹۶
سخنرانی استاد انوش نصر با عنوان نمایش و تئاتر در گیلان همراه با بزرگداشت شاعر فرهیخته زنده یاد سیامک یحیی زاده- ۲ آذر ۹۶
نشست علمی آسیب شناسی خانه های تاریخی گیلان-پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۰
نشست علمی آسیب شناسی خانه های تاریخی گیلان-پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۰

متن مورد نظر

تماس با ما
33430002
رشت، تقاطع غیر همسطح انتظام، سلیمانداراب
پژوهشکده گیلانشناسی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.