هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است. امام علی(ع)
IMG_8460
گردهمایی حامیان دانشگاه گیلان
IMG_0464
گردهمایی جمعی از خیرین و حامیان دانشگاه گیلان در ضیافت افطار
IMG_0522
گردهمایی جمعی از خیرین و حامیان دانشگاه گیلان در ضیافت افطار
IMG_0536
گردهمایی جمعی از خیرین و حامیان دانشگاه گیلان در ضیافت افطار
IMG_8460
گردهمایی حامیان و خیرین دانشگاه گیلان
IMG_8299
گردهمایی حامیان و خیرین دانشگاه گیلان
IMG_8460
گردهمایی حامیان و خیرین دانشگاه گیلان
IMG_8226
گردهمایی حامیان و خیرین دانشگاه گیلان
hu
ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی – تکمیل شده توسط خیر ارجمند دکتر ابریشمچیان
بازدید خیر ارجمند حاج مهدی کیانی فرد از دانشگاه گیلان
دیدار با خیر ارجمند حاج مهدی کیانی فرد در دانشگاه گیلان
IMG_5593
آیین گشایش ساختمان زنده یاد دکتر سید علی ابریشم چیان
IMG_1440 - Copy - Copy
ساختمان زنده یاد دکتر سید علی ابریشم چیان
تماس با ما
.********* 33690475 - 013 mosharekat@guilan.ac.ir
رشت - کیلومتر 5 جاده تهران - مجتمع دانشگاه گیلان - سازمان مرکزی
مشارکت های مردمی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.