هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است. امام علی(ع)

رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده قزوین) – مجتمع دانشگاه گیلان- سازمان مرکزی- واحد مشارکتهای مردمی – هادی قلیزاده

شماره تماس :
تلفنخانه: ۸ – ۳۳۶۹۰۲۷۴ – ۰۱۳ داخلی: ۲۰۷۲
مستقیم: ۳۳۶۹۰۴۷۵ – ۰۱۳
ایمیل: mosharekat@guilan.ac.ir

تماس با ما
.********* 33690475 - 013 mosharekat@guilan.ac.ir
رشت - کیلومتر 5 جاده تهران - مجتمع دانشگاه گیلان - سازمان مرکزی
مشارکت های مردمی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.