هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است. امام علی(ع)
شماره حساب کمکهای مردمی

شماره حساب کمکهای مردمی دانشگاه گیلان: ۰۸۱۹۰۸۰۰۷۰ بانک تجارت

خیرین محترم می توانند با استفاده از کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب و رمز دوم کارت، مبالغ دلخواه خود را مستقیماً به حساب کمکهای مردمی دانشگاه، واریز نمایند.

تماس با ما
.********* 33690475 - 013 mosharekat@guilan.ac.ir
رشت - کیلومتر 5 جاده تهران - مجتمع دانشگاه گیلان - سازمان مرکزی
مشارکت های مردمی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.