هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است. امام علی(ع)
کمک نقدی به دانشجویان بی بضاعت | چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۴۶:۵۷

خیرین محترم سرکار خانم محبوبه گیلان نژاد و آقای محسن محمد خواه  که به طور مستمر در امور عام المنفعه مشارکت دارند؛ این بار در نخستین روزهای سال ۱۳۹۶ به منظور همراهی با بنیاد خیرین دانشگاه گیلان، مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲۶ )  ریال به منظور کمک به دانشجویان بی‌بضاعت به حساب کمک های مردمی دانشگاه گیلان  اهدا نمودند. رئیس، مجموعۀ مدیریت و کارکنان دانشگاه  گیلان مراتب سپاس و قدردانی خود را از این اقدام ارزشمند ایشان اعلام می دارند.

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

*

تماس با ما
.********* 33690475 - 013 mosharekat@guilan.ac.ir
رشت - کیلومتر 5 جاده تهران - مجتمع دانشگاه گیلان - سازمان مرکزی
مشارکت های مردمی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.