هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است. امام علی(ع)
شماره حساب کمکهای مردمی دانشگاه گیلان: ۸۸۱۵۴۵۹۵۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان. | شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۰۶:۱۸

شماره حساب کمکهای مردمی دانشگاه گیلان:  ۸۸۱۵۴۵۹۵۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه گیلان
خیرین محترم می توانند با استفاده از کلیه کارتهای عضو شبکه شتاب و رمز دوم کارت، مبالغ دلخواه خود را مستقیماً به حساب کمکهای مردمی دانشگاه، واریز نمایند.

دیدگاه ها
در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

*

تماس با ما
.********* 33690475 - 013 mosharekat@guilan.ac.ir
رشت - کیلومتر 5 جاده تهران - مجتمع دانشگاه گیلان - سازمان مرکزی
مشارکت های مردمی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.