درباره دانشکده

نام : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال تاسیس:۱۳۵۶

تعداد اعضای هیات علمی ثابت: ۱۴۲ نفر

تعداد دانشجو :۳۹۱۴

کارشناسی:۲۸۵۴ نفر کارشناسی ارشد : ۹۷۹ نفر دکتری:۸۱
نسبت دانشجو به استاد:۱به ۲۷

گروه هاي آموزشی و پژوهشی :

گروه زبان وادبیات فارسی_ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عربی_ گروه زبان روسی_گروه مدیریت_ گروه علوم اجتماعی _ گروه معارف اسلامی -گروه روانشناسی_ گروه  علوم تربیتی گروه علوم سیاسی_ گروه حقوق – گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

رشته های تحصیلی:

کارشناسی دوره روزانه: ۱۴ رشته

حقوق _ علوم سیاسی _ علوم اجتماعی_ مدیریت بازرگانی _ زبان روسی_ مدیریت صنعتی_ روانشناسی عمومی _ مشاوره وراهنمایی_زبان و ادبیات فارسی _ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عرب_ علوم اقتصادی- حسابداری- مدیریت آموزشی

کارشناسی شبانه: ۱۲  رشته

حقوق _ پژوهشگری علوم اجتماعی_ مدیریت صنعتی _ روانشناسی _مشاوره و راهنمایی _ زبان وادبیات فارسی _ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عربی. جغرافیای شهری، علوم سیاسی، قرآن و حدیث-مدیریت آموزشی

 

کارشناسی ارشد روزانه : ۱۹ رشته

جامعه شناسی_ایران شناسی_روانشناسی- کودکان استثنایی _مدیریت صنعتی _زبان وادبیات فارسی- کودک و نوجوان- نقد و نظریه ادبی _آموزش زبان انگلیسی_ زبان شناسی همگانی- زبان و ادبیات انگلیسی- حقوق خصوصی_حقوق جزا وجرم شناسی. مدیریت بازرگانی-ادبیات عربی- مشاوره خانواده- جغرافیا و برنامه ریزی شهری-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-روابط بین الملل

کارشناسی ارشد شبانه: ۱۷ رشته
جامعه شناسی  _روانشناسی _ مدیریت صنعتی- مدیریت بازرگانی _ زبان وادبیات فارسی _ ادبیات عربی _ آموزش زبان انگلیسی_ حقوق خصوصی _ حقوق جزا وجرم شناسی.کودکان استثنایی- کودک و نوجوان- نقد و نظریه ادبی_ زبان شناسی همگانی- زبان و ادبیات انگلیسی-جغرافیا و برنامه ریزی شهری-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- روابط بین الملل

دکتری : ۸۱ نفر ۵ رشته
زبان وادبیات فارسی، روابط بین الملل ، روان شناسی، مدیریت، جامعه شناسی فرهنگی

آدرس : رشت .بزرگراه خلیج فارس( کيلومتر ۵ جاده رشت به قزوین- مجتمع دانشگاه گيلان -دانشکده ادبيات وعلوم انساني
صندوق پستی : ۳۹۸۸-۴۱۶۳۵ کد پستی : ۴۳۶۵۳- ۴۱۹۹۸
تلفن دفتر رياست : ۳۸۰-۳۳۶۹۰۳۸۵-۰۱۳ دور نگار :۳۳۶۹۰۲۸۰-۰۱۳
تلفنخانه : ۸-۳۳۶۹۰۲۷۴-۰۱۳

E-mail: humanuni@guilan.ac.ir

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.