درباره دانشکده
111111 copy

نام : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال تاسیس:۱۳۵۶

تعداد اعضای هیات علمی ثابت: ۱۲۶ نفر

تعداد دانشجو :۳۵۰۵

کارشناسی:۲۴۹۲ نفر کارشناسی ارشد : ۹۳۳ نفر دکتری:۸۰
نسبت دانشجو به استاد:۱به ۲۸

گروه هاي آموزشی و پژوهشی :

گروه زبان وادبیات فارسی_ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عربی_ گروه زبان روسی_گروه مدیریت_ گروه علوم اجتماعی _ گروه معارف اسلامی -گروه روانشناسی_ گروه  علوم تربیتی گروه علوم سیاسی_ گروه حقوق – گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

رشته های تحصیلی:۱۳رشته

کارشناسی دوره روزانه: حقوق _ علوم سیاسی _ علوم اجتماعی_ مدیریت بازرگانی _ زبان روسی_ مدیریت صنعتی_ روانشناسی عمومی _ مشاوره وراهنمایی_زبان و ادبیات فارسی _ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عرب_ علوم اقتصادی

کارشناسی دوره شبانه: حقوق _ پژوهشگری علوم اجتماعی_ مدیریت صنعتی _ روانشناسی _مشاوره و راهنمایی _ زبان وادبیات فارسی _ زبان وادبیات انگلیسی_ زبان وادبیات عربی. جغرافیای شهری، علوم سیاسی، قرآن و حدیث

 

کارشناسی ارشد روزانه :علوم اجتماعی جامعه شناسی_ایران شناسی_روانشناسی _مدیریت صنعتی _زبان وادبیات فارسی _آموزش زبان انگلیسی_ حقوق خصوصی_حقوق جزا وجرم شناسی.

کارشناسی ارشد شبانه: ۵۷ نفر ۹ رشته
علوم اجتماعی _ جامعه شناسی  _روانشناسی _ مدیریت صنعتی _ زبان وادبیات فارسی _ ادبیات عرب _ آموزش زبان انگلیسی_ حقوق خصوصی _ حقوق جزا وجرم شناسی.

دکتری : ۷۴ نفر ۴ رشته
زبان وادبیات فارسی، روابط بین الملل ، روان شناسی، مدیریت

آدرس : رشت .بزرگراه خلیج فارس( کيلومتر ۵ جاده رشت به قزوین- مجتمع دانشگاه گيلان -دانشکده ادبيات وعلوم انساني
صندوق پستی : ۳۹۸۸-۴۱۶۳۵ کد پستی : ۴۳۶۵۳- ۴۱۹۹۸
تلفن دفتر رياست : ۳۸۰-۳۳۶۹۰۳۸۵-۰۱۳ دور نگار :۳۳۶۹۰۲۸۰-۰۱۳
تلفنخانه : ۸-۳۳۶۹۰۲۷۴-۰۱۳

E-mail: humanuni@guilan.ac.ir

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.