مدیریت دانشکده

 

 

 

 

روسای قبلی دانشکده  ادبيات و علوم انساني

 

  1. دکتر فاروق خارابی                 ۱۳۵۸  الی   ۱۳۵۹
  2. دکتر محمّد رضا نصیری            ۱۳۶۰  الی   ۱۳۶۸
  3. دکتر فاروق خارابی                 ۱۳۶۹  الی   ۱۳۷۰
  4. دکتر غلام رضا رحمدل              ۱۳۷۰  الی  ۱۳۷۶
  5. دکتر محمّد کاظم یوسف پور     ۱۳۷۶  الی   ۱۳۸۵
  6. دکتر فاطمه کریمی                 ۱۳۸۵  الی   ۱۳۸۸
  7. دکتر رضا سیمبر                     ۱۳۸۸  الی   ۱۳۹۱
  8. دکتر محمّد دوستار                 ۱۳۹۱   الی   ۱۳۹۳
  9. دکتر عباداله رستمی              ۱۳۹۳   الی   ۱۳۹۶

          دکتر علی صفائی سنگری       ۱۳۹۶           تاکنون

 

رياست دانشکده  : دکتر علی صفائی سنگری

رشته تحصيلی : زبان و ادبیات فارسی

 

معاون آموزشی و دانشجويی دانشکده: دکتر فرزاد بوبانی

رشته تحصيلی : زبان وادبيات فارسی

 

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده: دکتر مجید یاسوری

رشته تحصيلی : جغرافیا برنامه ریزی روستایی

 

سرپرست تحصيلات تکميلی دانشکده: دکتر محرم رضايتي

رشته تحصيلی : زبان و ادبيات فارسي

 

رئیس امور عمومی دانشکده: محمد ابراهیم خیالی

رشته تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی (پژوهشگری)

 

رئیس امور آموزشی دانشکده: حسین واحد

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا

 

آدرس : رشت . بزرگراه خلیج فارس کيلومتر ۵ جاده رشت به قزوین- مجتمع دانشگاه گيلان -دانشکده ادبيات وعلوم انساني

صندوق پستی : ۳۹۸۸-۴۱۶۳۵                          کد پستی : ۴۳۶۵۳- ۴۱۹۹۸

تلفن دفتر رياست : ۳۸۰و ۳۳۶۹۰۳۸۵-۰۱۳           دور نگار :۳۳۶۹۰۲۸۰- ۰۱۳

تلفنخانه : ۸-۳۳۶۹۰۲۷۴- ۰۱۳ 

 

E-mail: humanuni@guilan.ac.ir

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.