چاپ کتاب “بررسی تطبیقی داستان های آسیایی و یکی بود و یکی نبود (نقش زبان و ادبیات فرانسه در پیدایش داستان کوتاه فارسی)” | دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۴:۴۱

کتاب “بررسی تطبیقی داستان های آسیایی و یکی بود و یکی نبود (نقش زبان و ادبیات فرانسه در پیدایش داستان کوتاه فارسی)” توسط دکتر طاهره شمسی، عضو هیات علمی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، درششصد صفحه و به زبان فرانسه در “انتشارت دانشگاهی اروپایی” آلمان به چاپ رسیده است.

این کتاب در دو بخش تالیف شده است. فصل اول و دوم این کتاب، عوامل موثر در پیدایش سبک های جدید ادبی معاصر ایران را بررسی می کند که عبارتند از : تاسیس مدارس نوین توسط فرانسویان در عصر قاجار و فعالیت های آموزشی صد سالة آنان در ایران، اعزام دانشجو به فرانسه، ترجمة متون فرانسوی و غیره. در فصل سوم، چند تن از پیشتازان نثر و نظم معاصر ایران معرفی شدند. و سرانجام در فصل چهارم و پنجم – که مبحث اصلی این کتاب است –  در یک مطالعۀ تطبیقی بین مجموعه «داستان های آسیایی» کنت دو گوببینو و مجموعۀ «یکی بود و یکی نبود» جمالزاده، تغییر ساختار قصۀ فارسی بعد از انتشار اولین مجموعه داستان کوتاه جمالزاده بررسی شده است.

لینک معرفی کتاب

دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

*

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.