دفاع از رساله دکتری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی | سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۱۳:۲۴:۵۸
1

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای عبدالله راز دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی ۸۸
تحت عنوان:

تحلیل رویکردهای پژوهشی در مقالات ادبی مجلات علمی – پژوهشی دهة هشتاد در ایران

زمان: ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
مکان: در تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

جناب آقاي دکتر رضی استاد راهنما (استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه دارلو استاد مشاور (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی داور مدعو خارجی (استاد گروه زبان فارسی دانشگاه تربیت مدر)
جناب آقای دکتر محمدکاظم یوسف پور داور مدعوداخلي۱(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر عباس خائفی داور مدعوداخلی۲ (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)


 

موضوع: جلسه دفاع از رسالة دکتری تخصصی آقای علی علیزاده جوبنی دانشجوي رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی ۸۹

تحت عنوان:

ویژگی های “طنز در سایه” در شعر معاصر ایران

زمان: ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
مکان: در تالار حکمت دانشكده ادبيات‌ و علوم انساني دانشگاه گيلان

جناب آقاي دکتر علی صفایی استاد راهنما (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر علیرضا نیکویی استاد مشاور (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر حسین حسن پور داورمدعو خارجی(دانشیار گروه زبان فارسی دانشگاه مازندران)
جناب آقای دکتر علی تسلیمی داور مدعوداخلي۱(دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)
جناب آقای دکتر محمدعلی خزانه دارلو داورمدعوداخلی۲ (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

*

تماس با ما
013-33690274-8
رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.