اهداف

ماموريتها و اهداف مديريت عبارتند از:

عصر کنوني ، دوران تلاش هاي دانش بنيان ، پيدايش واژگاني هم چون اقتصاد دانش بنيان، اشتغال دانش محور ، توليد و تجارت دانش بنيان از جمله واژه هاي جديدي هستند که بيانگر حاکميت دانش بر تمامي عرصه ها و صحنه هاي حيات جوامع و سازمان ها است. لذا اساسي ترين مهارت سازمان ها و ملت ها براي پيشرفت همه جانبه حرکت در جهت توسعه دانش و فناوري مي باشد. به اين منظور و همچنين دستيابي به سياستهاي علمي و فناوري کلان کشور در افق چشم انداز آينده ، اهداف ذيل در حال پي گيري مي باشند:

توسعه زيرساختهاي دانشگاه در جهت حمايت از پژوهشهاي کاربردي و تقاضامحور به منظور حل مشکلات جامعه؛

حمايت از ايده هاي نو و خلاق اعضاي هيات علمي و دانشجويان و کمک به شکوفايي آنها؛

کاربردي نمودن و تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه از طريق شرکتهاي دانش بنيان و تبديل دستاوردها به ثروت ملي؛

توسعه کارآفريني و تربيت دانش آموختگان کارآفرين و ايجاد اشتغال دانش بنيان و پايدار در جامعه؛

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.