اهداف و وظایف مدیریت
  • ترويج و توسعه کارآفريني در دانشگاه؛
  • ترغيب دانشجويان و ايجاد روحيه کارفريني در آنان؛
  • تغيير رويکردهاي سنتي در دانشگاه و حرکت در راستاي تحقق دانشگاه کارآفرين؛
  • ارائه دوره هاي آموزشي مختلف جهت آشنايي مخاطبين با مقوله کارآفريني و ويژگي هاي آن؛
  • ارائه طرحهاي پژوهشي با موضوع کارآفريني؛
  • ترويج روحيه کارآفريني در ميان دانشجويان و ساير مخاطبين؛
  • ارائه مشاوره هاي لزم به دانشجويان و اعضاي هيات علمي و ساير مخاطبين در مورد توسعه کارآفريني و راه اندازي کسب و کار دانايي محور؛
  • تشويق و ترغيب دانشجويان و اعضاي هيات علمي به حرکت در جهت انجام پژوهشهاي کاربردي در راستاي حل مشکلت جامعه و تبديل ايده ها و خلقيتهاي دانشگاهي به ثروت ملي؛
  • ايجاد و توسعه بسترها و زيرساختهاي لزم جهت رسيدن به دانشگاه کارآفرين به عنوان يکي از پايه هاي اقتصادي دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي .
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.