تعریف

امروزه تعاريف زياد و متنوعي از کارآفريني شده است ، عمده آنها کارآفريني را محور توسعه اقتصادي بيان نموده که با تخريب روشهاي سنتي ، قديمي و ناکارآمد قبلي و جايگزيني آن ها با شيوه هاي کارآمد و نوين به نظام اقتصادي، پويايي و حيات مي بخشد. توسعه اقتصادي در يک نظام، زماني امکانپذير خواهد بود که افرادي در آن جامعه با خطر پذيري، اقدام به نوآوري کرده و با اين کار روش ها و راه حل هاي جديد را جايگزين راهکارهاي ناکارآمد و کهن قبلي نمايند . آنها ايجاد کننده يک چيز ارزشمند از هيچ هستند . بنابراين کارآفرين کسي است که داراي قدرت درک بالا بوده و توان پيدا کردن خلأ و فرصت ها را دارد و مي تواند از طريق پرورش و تبديل ايده به يک محصول جديد اقدام به ارزش آفريني از هيچ نمايد. لذا کارآفريني خلق چيزي جديد بوده که توأم با صرف زمان و کوشش بسيار و پذيرش خطرات مالي، روحي و اجتماعي براي به دست آوردن منابع مالي، رضايت شخصي و استقلال مي باشد، که نتيجه اين فرآيند از فعاليت هاي منظمي حاصل مي شود که خلاقيت و نوآوري را به نيازمندي ها و فرصت بازار پيوند مي دهد. متاسفانه بعضي ها کارآفريني را مترادف با اشتغالزايي مي دانند در صورتي که کارآفريني فراتر از يک شغل و حرفه بوده و يک شيوه زندگي مي باشد، به طوري که خلاقيت و نوآوري، عشق به کار و تلاش مستمر، خطر پذيري، آينده نگري، ارزش آفريني، فرصت گرائي، مثبت انديشي، زيربنا و اساس زندگي کارآفرينانه مي باشد.

درجهان امروز سيستم اقتصادي سرعت زيادي به خود گرفته است و سازمانها و شرکتهايي كه نتوانند پابه پاي آن حركت كنند ، سرنوشتي جز نابودي نخواهند داشت . افراد خلاق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان منشا تحولات بزرگي در زمينه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده اند و امروزه از آنها به عنوان قهرمانان ملي ياد مي شود. چرخهاي توسعه اقتصادي همــــواره با توسعه كارآفريني به حركت درمي آيد.

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.