توصیف

کانون در راستای حمایت از محققان، نوآوران، پژوهشگران و دانشجويان علاقمند و با هدف فراهم کردن بستری مناسب برای اجرایی نمودن ایده های این گروه از محققان، کانون شکوفایی خلاقیت ها در دانشگاه راه انداری شده است و وظيفه و گسترش فرهنگ نوآوری و حمایت و هدایت نوآوران دانشگاه را در جهت تبدیل ایده به کسب و کار را مورد توجه قرار خواهد داد. شكل دهي به خلاقيت دانشجويان دانشگاه و هدايت آنها به سوي تجاري كردن ايده ها و دانشي كه در خلال تحصيل مي آموزند هدف نهايي كانون شكوفايي خلاقيت است. همچنين کانون شکوفایی خلاقیت با پذيرش و حمايت از طرحهاي ارائه شده با هدف هدايت به سمت كارآفريني، ثبت اختراع، شركت در جشنواره ها و شركت در مسابقات، استفاده از امكانات شبكه همكار )سایر مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي ( و … نقش مهمي در توسعه خلاقيت و نوآوري در سطح جامعه به ويژه در بين دانشجويان ايفا می نماید.

در کانون از این دسته محققان که به صورت گروهی و یا انفرادی فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی انجام می دهند )دانشجويان به همراه اعضاي محترم هيات علمي( ، حمایت های معنوی و مالی بعمل می آید. این حمایت ها به جهت شکل گیری ایده اولیه )کسب اطلاعات اولیه درخصوص مشخصات علمی و فنی ، امکان پذیری اجرائی ایده، چگونگی و سابقه اجرا، بازار و غیره( به متقاضیان ارائه می گردد. لازم به ذکر است در صورت داشتن ایده و یا طرحی که علمی و کاربردی باشد، محققين می توانند پس از بررسی اولیه ایده و مصاحبه علمی، در صورت پذیرش جهت بهره برداری از حمایت های مورد نظر در این کانون مستقر شوند.

از مزایای قابل توجه این کانون می توان به کسب آمادگی های لازم جهت ورود به مرکز رشد )دوره های پیش رشد و یا رشد( اشاره کرد، به عبارت دیگر کانون شکوفايي خلاقيت آغاز راهی برای ورود به مرکز رشد بوده، که متقاضی ضمن تثبیت ایده، اطلاعات کافی در خصوص چگونگی ثبت شرکت و پذیرش در مرکز رشد را نیز کسب می نماید.

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.