سخن مدیر

مديريت ارتباط با جامعه و کارآفريني ، نقطه شروع تعامل علمي و همکاري بين دانشگاه و جامعه بوده و در راستاي بخشي از ماموريت هاي دانشگاه كه حل مسائل و مشكلات جامعه از طرق علمي و روشهاي دانش محور مي باشد ، عمل مي نمايد. به منظور رسيدن به اين مهم اين مديريت در جهت برقراري ارتباط موثر و سازنده بين دانشگاه و جامعه از ساز و کارهاي مختلفي از جمله معرفي توانمنديهاي دانشگاه به جامعه ، انعکاس مشکلات و نيازمنديهاي جامعه به دانشگاه )اعضاي هيات علمي( و نزديک نمودن ديدگاه هاي دو طرف به يکديگر در جهت حل مشکلات ، بهره مي برد. مديريت ارتباط علمي با جامعه و کارآفريني يکي از زير مجموعه هاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مي باشد.

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.