شرایط و نحوه پذیرش در کانون

به منظور ايجاد وحدت رويه در انتخاب نوآوران جهت استقرار و اخذ حمايت هاي پيش بيني شده در کانون شکوفايي خلاقيت و نوآوري دانشگاه، نوآوران گرامي مي بايست شرايط کلي زير را دارا باشند :

  1. دانشجوي دانشگاه گيلان باشند
  2. انطباق نوآوری با تعاریف کلی ذکر شده در بخش معرفی
  3. متكي بودن ایده بر فناورهای نوین و بازار
  4. نوآوران در گروه خود زير نظر يکي از اعضاي هيات علمي دانشگاه فعاليت نمايند
  5. نوآورانی که تعداد افراد گروه آنها بیشتر باشد در اولویت هستند
  6. طرح داراي برنامه متکي بر بازار و در جهت حل مشکلات کشور باشد
  7. اولويت با طرحهايي است که در جهت حل مشکلات استان گيلان بوده و ترجيحا بر اساس پتانسيلهاي استان گيلان باشد.

دبیرخانه کانون پس از دریافت درخواست نوآور، جنبه­های علمی و فنی ایده را بررسی و در صورت تایید اوليه ، پرونده مربوطه را جهت بررسی تخصصی به کارگروه تخصصی ارجاع داده و در صورت پذیرش ، نسبت برآورد امکانات و هزينه مورد نياز اجراي طرح اقدام شده و قرارداد با نوآور منعقد مي شود و امکانات و خدمات مورد نیاز ذکر شده به نوآور و استقراردر مرکز، صورت مي گیرد.

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.