مديريت و كاركنان

staff-room-icon-cmyk

مدیر روابط بین الملل :

دکتر علی بانی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه        تلفن/ دورنگار :  ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳  ۹۸+      داخلی: ۲۰۷۸

                                                            پست الکترونیک: int@guilan.ac.ir

معاون مدیر روابط بین الملل:               

دکتر سلیمان محمدی لیمایی

عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی      تلفن/ دورنگار :  ۳۳۶۹۰۱۲۹  ۱۳  ۹۸+      داخلی: ۲۰۷۸

پست الکترونیک : Limaei@guilan.ac.ir

کارشناسان روابط بین الملل:

جواد فامیل زوار جلالی                            تلفن/ دورنگار : ۳۳۶۹۰۳۸۲ ۱۳ ۹۸+      داخلی: ۲۰۸۳

 

هادی قلیزاده                                          تلفن : ۳۳۶۹۰۴۷۵ ۱۳ ۹۸+      داخلی: ۲۰۷۲

 

طیبه افتخاری                                        تلفن : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ ۱۳ ۹۸+    داخلی: ۲۰۸۸

                                                          پست الکترونیک: int.support@guilan.ac.ir

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
گروه همکاری های علمی و روابط بین الملل
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.