آشنایی با مدیریت و امور اداری پردیس دانشگاهی

پردیس دانشگاهی در دو ساختار آموزشی و کادر اداری تعریف شده است. واحدهای مختلف پردیس دانشگاهی شامل بخش هایی است که بر اساس دستور العمل ها،  وظایف آموزشی و اداری را انجام می دهند.کارکنان در پردیس دانشگاهی که در دو قسمت آموزشی و کادر اداری فعالیت دارند به شرح زیر است:

 

کادر مدیریتی:

 1. دکتر سید سیامک اشرف طالش، رئیس پردیس    
 2. دکتر                      ، معاون آموزشی و پژوهشی  
 3. دکتر جواد مهربانی،مسئول تحصیلات تکمیلی     

 

کادر اداری و آموزشی

 1. اکبر حاجی محمدی، مدیر امور عمومی  
 2.                      ، مدیر آموزش  
 3. حمید علیزاده، مسئول دفتر ریاست 
 4.               مسئول دفتر حوزه معاونت 
 5. سیده سعیده حسینی، عامل مالی و حسابدار   
 6. فاطمه خلیفه، کارشناس آموزش  فاطمه خلیفه
 7. فاطمه صفری مقدم، کارشناس آموزش مجازی
 8. سیده زهرا علوی، کارشناس آموزش  سیده زهرا علوی
 9. نرگس معمار، کارشناس آموزش   
 10. رضا حسامی، کارپرداز  رضا حسامی

 

سایر واحدها و خدمات:

     انتشارات             سایت رایانه

تماس با ما
01333321999
رشت - بلوار حافظ - خیایبان ملت
پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.