فرم های دانشجویان دوره دکتری

فرم های پیش از جلسه دفاع از رساله :

اصلاح عنوان رساله

آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های دکتری

درخواست تصويب موضوع رساله دکتری(پروپوزال)

صورتجلسه اصلاح عنوان رساله

صورتجلسه دفاع از پیشنهاد عنوان رساله دکتری

فرم اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

 

فرم های بعد از دفاع:

برگ کنترل و تحویل رساله دکتری

فرم ثبت و توصیف رساله

 

 فرمهای مربوط به دفاع از رساله

 فرم مجوز دفاع

 فرم گواهی مقاله 

 صورتجلسه دفاع و تعهد نامه

 ارزشیابی نمره

سایر فرم های ضروری

آیین نامه آموزشی دکتری – ۸

فرم تسهیلات پزشکی

آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های دکتری

الگوی تهیه لوح فشرده متن رساله

برگ کنترل و تحویل رساله

جدول همترازی آزمون زبان

دستورالعمل وام دانشجویان دکتری

فرم گزارش وضعیت تحصیلی

مدارک لازم جهت استفاده دانشجویان دکتری ازفرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در سال ۹۴

کار برگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

form 5 صورتجلسه ارزيابي آزمون جامع

form1_تعيين_استاد_راهنما

form2_ درخواست مجوز برگزاري آزمون جامع

form3 اعلام موافقت با برگزاري آزمون جامع

form4 اعلام مشروح نتيجه آزمون جامع به پردیس دانشگاهی

guilan.ac.ir/…/form-5-صورتجلسه-ارزيابي-آزمون-جامع-.doc

form6 اعلام نتيجه قبولي آزمون جامع به دانشجو

form7 اعلام نتيجه عدم قبولي در اولين آزمون جامع به دانشجو

form8 اعلام نتيجه عدم قبولي در دومين آزمون جامع به دانشجو

form9 تقاضاي دفاع از پيشنهاد عنوان رساله

form10 نتيجه برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد رساله

form11 گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما

form12_فرم درخواست صدور مجوز دفاع رساله دکتری

form13

form14

form15

form16

form17

form18 دعوت از داور مدعو خارجی

form19 برگ ارزشيابي پايان نامه دکتری

form20 صورتجلسه دفاع از رساله دکتری

form21 گزارش ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به ریاست شورا

form22 اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

ضوابط نگارش رساله دکتری (آخرین بروزرسانی ۸/۸/۹۵)

دعوت از هیأت داوران جلسه دفاع دکتری_

روند انجام

فرم ثبت و توصیف پایان نامه دکتری

فرم گواهی مقاله

کاربرگ مشخصات دانشجو

 

 

تماس با ما
01333321999
رشت - بلوار حافظ - خیایبان ملت
پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.