مدیریت پردیس دانشگاهی
دکتر ارسلان دمیرچی                      رئیس پردیس دانشگاهی

عضو هیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان

دکترای فیزیولوژی ورزشی (استاد)

تماس :  ۳۳۳۲۱۹۹۹ – ۰۱۳

دورنگار: ۳۳۳۲۷۰۲۲ – ۰۱۳

نشانی الکترونیکی: damirchi@guilan.ac.ir

 

دکتر جلال جلالی سندی                 معاون آموزشی و پژوهشی

عضو هیأت علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

دکترای تخصصی گیاهپزشکی (استاد)

تماس : ۳۳۳۲۴۵۲۱  – ۰۱۳

نشانی الکترونیکی: jjalali@guilan.ac.ir

 

دکتر جواد مهربانی                     مسئول تحصیلات تکمیلی

عضو هیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی (استادیار)

تماس: ۳۳۳۳۵۶۵۱ – ۰۱۳

نشانی الکترونیکی: mehrabanij@gmail.com

 

خسرو مهدیلو                   مدیر آموزش پردیس دانشگاهی

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تماس: ۳۳۳۲۴۰۴۱ – ۰۱۳

نشانی الکترونیکی: M.Mahdiloo@yahoo.com

 

تماس با ما
01333321999
رشت - بلوار حافظ - خیایبان ملت
پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.