مدیریت پردیس دانشگاهی
دکتر سید سیامک اشرف طالش                     رئیس پردیس دانشگاهی

عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه گیلان

دکترای مهندسی شیمی  (دانشیار)

تماس :  ۳۳۳۲۱۹۹۹ – ۰۱۳

دورنگار: ۳۳۳۲۷۰۲۲ – ۰۱۳

نشانی الکترونیکی: s_ashraf@guilan.ac.ir

 

دکتر جواد مهربانی                     مسئول تحصیلات تکمیلی

عضو هیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی (استادیار)

تماس: ۳۳۳۳۵۶۵۱ – ۰۱۳

نشانی الکترونیکی: mehrabanij@gmail.com

 

  مدیر آموزش پردیس دانشگاهی

تماس: ۳۳۳۲۴۰۴۱ – ۰۱۳

نشانی الکترونیکی: 

 

تماس با ما
01333321999
رشت - بلوار حافظ - خیایبان ملت
پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.