• گالری تصاویر
 • دانشکده در یک نگاه
 • گروه های آموزشی
 • اعضای هیئت علمی
همایش هفته پژوهش پردیس دانشگاهی سال ۱۳۹۷
همایش هفته پژوهش پردیس دانشگاهی سال ۱۳۹۷
همایش هفته پژوهش پردیس دانشگاهی سال ۱۳۹۷
همایش هفته پژوهش پردیس دانشگاهی سال ۱۳۹۷
همایش هفته پژوهش پردیس دانشگاهی سال ۱۳۹۷
همایش هفته پژوهش پردیس دانشگاهی سال ۱۳۹۷
همایش هفته پژوهش پردیس دانشگاهی سال ۱۳۹۷

متن مورد نظر

پردیس دانشگاهی هم اکنون مجری  گروه های آموزشی با گرایش های زیر است.

مقطع کارشناسی ارشد :

 1. گروه مهندسی عمران ( با گرایش های مهندسی مکانیک خاک و پی، سازه، راه  و ترابری و سازه های دریایی)
 2. گروه علوم سیاسی  ( با گرایش روابط بین الملل)
 3. گروه زبان و ادبیات فارسی (گرایش زبان و ادبیات فارسی)
 4. گروه زبان انگلیسی ( با گرایش های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی)
 5. گروه علوم باغبانی( با گرایش های گیاهان داروئی – ادویه ای و نوشابه ای، سبزیکاری و گیاهان زینتی)
 6. گروه معماری ( با گرایش شهرسازی {برنامه ریزی منطقه ای})
 7. گروه شیمی ( با گرایش های شیمی فیزیک، شیمی آلی و شیمی معدنی)
 8. گروه مهندسی مکانیک ( با گرایش های تبدیل انرژی و طراحی کاربردی)
 9. گروه مهندسی برق ( با گرایش های مهندسی برق الکترونیک، مهندسی برق قدرت ، مهندسی برق مخابرات و مهندسی سیستم)
 10. گروه  فیزیک ( با گرایش های حالت جامد، فیزیک هسته ای)
 11.  گروه  گیاهپزشکی ( با گرایش بیماری شناسی گیاهی)
 12. گروه ریاضی کاربردی (باگرایش های ریاضی محض و ریاضی کاربردی)
 13.  گروه مهندسی کامپیوتر (با گرایش نرم افزار)
 14. گروه علوم دامی (با گرایش فیزیولوژی دام)
 15. گروه تربیت بدنی (با گرایش های فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی)
 16. گروه روان شناسی ( با گرایش روان شناسی عمومی)
 17. گروه حقوق ( با گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل)
 18. گروه شهرسازی  ( با گرایش برنامه ریزی منطقه ای )
 19. گروه مدیریت ( مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی)
 20. گروه بیوتکنولوژی( با گرایش بیو تکنولوژی کشاورزی)
 21. گروه زیست شناسی( با گرایش های علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک)

 مقطع دکترا

 1. گروه مهندسی عمران ( دکترای مهندسی عمران سازه)
 2. گروه علوم باغبانی( با سه گرایش دکترای میوه کاری، دکترای سبزی کاری و دکترای گیاهان داروئی و معطر)
 3. گروه مهندسی مکانیک ( با چهار گرایش دکترای  تبدیل انرژی و دکترای دینامیک، دکترای کنترل و ارتعاشات و دینامیک جامدات)
 4. گروه مهندسی برق ( با چهار گرایش های مهندسی برق الکترونیک، مهندسی برق قدرت ، مهندسی برق مخابرات و مهندسی سیستم)
 5. گروه  فیزیک ( با دو گرایش دکترای حالت جامد و دکترای فیزیک )
 6.  گروه  گیاهپزشکی ( دکترای حشره شناسی کشاورزی)
 7. گروه بیوتکنولوژی ( دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی)
 8. گروه ریاضی کاربردی (با چهار گرایش دکترای آنالیز، دکترای هندسه، دکترای توپولوژی و دکترای کاربردی)
 9. گروه تربیت بدنی (با دو گرایش دکترای قلب، عروق و تنفس و دکترایبیو شیمی و متابولیسم)
 10. گروه شیمی ( با چهارگرایش دکترای شیمی تجزیه ، دکترای شیمی معدنی، دکترای شیمی – فیزیک و دکترای شیمی آلی)
 11. گروه بیو شیمی (  دکترای بیو شیمی )
 12. گروه جنگلداری ( دکترای علوم جنگل)

 

 

تماس با ما
01333321999
رشت - بلوار حافظ - خیایبان ملت
پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
به روز رسانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.