دستورالعمل ارسال محتوی الکترونیکی مستندات

دستورالعمل ارسال محتوی الکترونیکی مستندات پرونده های علمی متقاضیان تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

1003425122

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
جذب هیأت علمی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.