ماده ۳ – وظايف هيأت اجرايي جذب

براساس مصوبه جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۸۶/۴/۱۹ و ۸۷/۲/۱۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بيست وچهارمين جلسه مورخ ۸۷/۹/۴ هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، وظايف هيأت اجرايي جذب بصورت ذیل می باشد:

 

 

  • ۱- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروه هاي آموزشي و پژوهشي
  • ۲- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه
  • ۳- تصميم گيري درخصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چهارچوب آيين نامه ها و مقررات مربوطه
  • ۴- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي علمي و صلاحيت عمومي
  • ۵- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي
  • ۶- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
جذب هیأت علمی
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.