درباره ما

كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه گيلان در سال ۱۳۵۵ با مجموعه كوچكی تاسيس گرديد . قبل ازانقلاب اسلامی مجموعه كتابهای فارسی و لاتين آن در حدود ۷۰۰۰ جلد بود كه  اكنون اين ميزان در حدود ۲۰۰۰۰۰ جلد می باشد.

كتابخانه مركزی يكی از زير مجموعه های حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است كه برای استفاده دانشجويان ، اعضای هئيت علمی و مسئولان آن دانشگاه و به منظور ارائه خدمات علمی و پژوهشی و آموزشی به مجامع علمی ، محققان و پژوهشگران درراستــای پشتيبانــی از اهـــداف و سياست های دانشگاه گيلان و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری بر اساس وظايف و آئين نامه ها و مقررات مشخصی فعاليت مي كند .  در این واحد کتابخانه تخصصی پایداری و کتابخانه تخصصی حضرت امام خمینی  _( ره ) در طبقه ی سوم تدارک شده اند .

 وظايف كتابخانه مركزی

*******************

عمده ترين وظائف كتابخانه مركزی عبارت است از:

۱-    فراهم كردن زمينه های تحقيق و پژوهش برای دانشجويان و اعضای هئيت علمی .

۲-   گرد آوری ( مجموعه سازی)‌، آماده سازی و تنظيم ( سازماندهی ) واشاعه اطلاعات رسانه ها و محملهای چاپی و غير چاپی

۳-     ارائه خدمات منابع و متون چاپی برای پشتيبانی از تدريس و پژوهش

۴-     آموزش استفاده از منابع اطلاعات الکترونیکی .

تعداد كاركنان اين كتابخانه ۲۶ تفر هستند كه ۹ نفراز آنها را كارشناسان علوم كتابداری تشكيل می دهد . نظام رده بندی كتابخانه    LCمي باشد و كتابخانه داراي نرم افزار جامع كتابخانه ای “ سيمرغ“  و اوراکل است . اين كتابخانه علاوه بر ارائه خدمات مواد چاپی ، امكاناتی را برای جستجوی On Line  منابع اطلاعاتی ديجيتالی از طريق شبكه اينترنت فراهم كرده است .

  جدول ۱- آمار منابع چاپی موجود در كتابخانه مركزی

  ********************************************************

رديف عنوان تعداد ( عنوان)
۱ كتابهای فارسی و عربی ۱۴۸۰۰۰
۲ كتابهای لاتين ۵۲۰۰۰
۳ نشريات ادواری فارسی ( جاری) ۱۴۰
۴ نشريات ادواری فارسی موجود در آرشيو ۱۲۱۲
۵ نشريات علمی لاتين ( جاری) ۳۵
۶ نشريات لاتين موجود درآرشيو ۷۷۲
۷ اسناد و گزارشات تحقيقاتی ۲۵۳۹
۸ پايان نامه ۴۵۰۰
۹ پايگاههای اطلاعاتی ۹۰ (پايگاه)

 ساختار سازمان كتابخانه مركزی  

  *****************************

كتابخانه علاوه بر حوزه مديريت ، دارای بخشهایی از قبيل بخش مجموعه سازی ، بخش خدمات فنی ، بخش امانت ، بخش نشريات علمی ، بخش اطلاع رسانی و بخش اداری است . توزيع نيروی انسانی درهريك از بخشهای مختلف كتابخانه در جدول شماره ۲ آمده است .

جدول ۲ – تعداد كاركنان كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه گيلان   

                *****************************************************************

نام بخش تعداد كاركنان وظائف
مجموعه سازی ۱  تهيه و فراهم آوری
خدمات فنی ۴ تنظيم و سازماندهی                        
امانت كتاب ۳ ارائه خدمات امانت كتاب
اطلاع رسانی ۱ جستجووارائه مقالات علمی از   طريق شبكه اينترنت
نشريات ۱ خدمات و فراهم‌آوری نشريات علمی لاتين و فارسی
بخش اداری ۴ انجام امور اداری و امور عمومی كتابخانه
بخش مرجع ۱ ارائه خدمات مرجع
بخش اسناد و مدارک علمی ۲ سازمان دهی پایان نامه و مدارک 
بخش سمعی و بصری ۱ ارائه خدمات مواد غیر کتابی CD  و …
بخش رایانه و شبکه  ۱  مدیریت شبکه  LAN  و نرم افزار های کتابخانه ای
بخش خدمات ۵  نظافت عمومی بخش های مختلف کتابخانه

بخش مجموعه سازی

(Collection Development Division )

اين بخش مسئولیت تهیه منابع  اطلاعاتی كتابخانه ای برای كتابخانه است . اين بخش پس از نياز سنجی اطـــــلاعات از كاربران كتابخانه ، منابع اطلاعاتی مورد نياز آنها را براساس اولويت هاو مقررات موجود ( خط مشی مدون) تهيه می نمايد .

دانشجويان و اعضای هئيت علمی می توانند كتابهای مورد نياز خود رادر صورتی كه در كتابخانه های دانشگاه گيلان وجود نداشته باشد به اين بخش پيشنهاد داده تا پس از اقدامات لازم تهيه گردد.

بخش خدمات فنی

(‏Technical services  divison)

سازمان دهی ، طبقه بندی و فهرست نويسی كتابهای فارسی و عربی و لاتين به روش LC بااستفاده از آخرين فناوريهای اطلاعاتی مانند لوح های فشرده مغناطيسی      NUC,TLCو پايگاههای درون خطی مانند وب سايت كتابخانه كنگره دراين بخش انجام مي شود . شايان گفتن است نرم افزار جامع كتابخانه ” سيمرغ  ” و ” اوراکل ”  در كتابخانه مركزی تهيه شده است و  اطلاعات کتاب شناختی کتابها از طریق  پايگاهها ی اطلاعاتی كتابهای فارسی و لاتين نيز از طريق نشانی :

Library. Guilan .ac.ir/simwebclt     و Oracle  قابل دسترسی است.

بخش امانت كتاب

Loan Division

يكی از مهمترين بخشهای كتابخانه مركزی ، بخش امانت است . كتاب ها پس از فهرست نويسی و رده بندی و آماده سازی در اختيار اين بخش قرار می گيردتادردسترس كاربران كتابخانه قرارگيرد. كتابها در مخزن كتابخانه براساس نظام رده بندی LC تنظيــم گرديده اند و دانشجويــان و اعضــــای هئيت علمی می توانند باارائه  یک قطعه عكس ۴*۳وتكميل فرم عضويت ، عضو كتابخانه  شوند ،  نظام  مخزن  برای  همه کاربران کتابخانه مرکزی بصورت { باز} اداره می شود ، ارائه کارت دانشجویی  برای ورود به مخزن ضروری است .

مهلت امانت كتابهاي فارسي ولاتين و عربي براي اعضای هیئت علمی و  دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي به مدت يكماه مي باشد و تعداد ۵ جلد كتاب مي توانند امانت بگيرند ، اين وضعيت براي دانشجويان دوره هاي كارشنــاسـي و پائين تر به مدت دو هفته و دوجلد مي باشد. دراين بخش در صورتيكه اعضاء مقررات امانت کتاب  را رعايت ننمايند مشمول مقررات جريمه مي شوند.

بخش نشريات

(Periodicals Division)

 نشريات جاري (Current) معمولا“ بصورت موضوعي و الفبايي در قفسه نمايش مجلات قابل مشاهده است و نشريات  گذشته نگر ( Back Issue   )  معمولا“ در آرشيو نگهداري مي شود ، بخش نشريات علمي لاتين علاوه بر فراهم آوري مجلات هسته (core) در هررشته آموزشي موفق به فراهم آوري بيش از ۲۵۰۰ عنوان ژورنال الكترونيكي از طريق شبكه  IIN Groups و شبکه اطلاع رسانی نسیم ایمان  به کاربران دانشگاه شده است .

بخش مرجع

(Reference Division)

كتابخانه مركزي با فراهم آوري بيش از ۴ هزار عنوان كتابهاي مرجع ارزشمند دررشته هاي مختلف علمي يكي از مهمترين بخشهاي كتابخانه است . اين بخش علاوه بر ارائه خدمات مرجع به آموزش كاربران در استفاده از چكيده نامه ها و نمايه نامه ها و ساير منابع مرجع مي پردازد . شايان گفتن است كتابهاي مرجع كه بانشانه های  R ;Ref   يا “  م “ مشخص گرديده اند ، امانت داده نمي شوند و درداخل كتابخانه مورد استفاده است .

بخش اطلاع رساني

(Information services Division)

گردآوري و ارائه خدمات اطلاعات   online   و         ,Offline درزمينه هاي مختلف از عمده ترين وظايف اين بخش است . از جمله خدمات اصلي اين بخش ارائه مقالات علمي تمام متن و چكيده مقالات به كاربران دانشگاه است . اين بخش با فراهم سازي پايگاههاي اطلاعاتي مهم از جمله نمامتن, Agris,CAB,Mathscient و …دررشته هاي مختلف علمي و بابهره گيري از نرم افزار ژورنال های الکترونیکی خدمات شايان توجهي به كاربران دانشگاه ارائه مي دهد . اين بخش بااتصال به كتابخانه ديجيتالي مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  بستر مناسبي رابراي مجموعه گستري و اشاعه اطلاعات فراهم كرده است . از جمله وظايف ديگر اين بخش ارائه و برگزاري كارگاههاي آموزشي اينترنت بصورت تخصصي دررشته هاي مختلف است . علاوه برآن از طريق نماينده  BLدرايران اقدام به تهيه مقالات مورد نياز كابران مي نمايد .

ساير فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كتابخانه

۱-    برپايي كلاسهاي آموزشي آشنایی با کتابخانه  و يژه دانشجويان  جدیدالورود ؛

۲-    برگزاري كارگاههاي آموزشي ويژه كتابداران و اطلاع رسانان ؛

۳-    تشكيل كارگاههاي آموزشي اينترنت براي اعضاي هئيت علمي و ساير كاربران كتابخانه ؛

۴-     تهيه بروشورها و شيوه نامه هاي بخش هاي مختلف كتابخانه ؛

۵-    تهيه فهرست مقالات و كتابنامه هاي موضوعي .

تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
به روز سانی : روابط عمومی دانشگاه گیلان | pr@guilan.ac.ir
تمامی حقوق برای دانشگاه گیلان محفوظ است.